• Nezajímá nás původ odcizené hotovosti, kryté jsou i osobní věci pojištěného
 • Pojištění kryje také osobní elektroniku (např. mobil), jejíž stáří nesmí přesáhnout tři roky
 • Můžete si vybrat ze 2 variant pojištění, které se liší výší pojistného krytí a pojistnými riziky
 • Chráněné jsou všechny transakce od ztráty nebo krádeže karty až po její blokaci

Jak funguje pojištění?

 

Vyplňte formulář

1

Pokud dojde ke ztrátě, odcizení osobních věcí nebo zneužití karty či mobilu, vyplňte formulář Oznámení pojistné události.

Popište

2

Pravdivě popište vznik a rozsah pojistné události.

placení

3

Zašlete spolu s požadovanými přílohami dle článku 9 Rámcové pojistné smlouvy HCPIP 1/2016 na adresu:
BNP Paribas Cardif pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5

Balíček pojištění JISTOTA

Náklady související se zneužitím odcizené/ztracené karty

Pojišťovna zaplatí Odcizení Ztráta Výše plnění
Zneužití karty ok ok do 50 Eur*
Internetové transakce ok ok do 50 Eur*
PIN transakce ok ok do 20 000 Kč
Hotovost v peněžence ok fail do 1 000 Kč
Hotovost odcizená při výběru z ATM nebo do 12 hodin po výběru z bankomatu kartou HC, naslouchátko ok fail do 15 000 Kč (pro jednu nebo všechny věci dohromady)
Peněženka, kabelka/taška, klíče od bytu, brýle dioptrické/sluneční, Inhalátor (astma), platební karta (náklady na blokaci a vydání nové karty), osobní doklady (řidičský průkaz, OP, pas, povolení k pobytu) ok ok

*Dle zákona o platebním styku.

Balíček pojištění JISTOTA +

Náklady související se zneužitím odcizené/ztracené karty

Pojišťovna zaplatí Odcizení Ztráta Výše plnění
Zneužití karty ok ok do 50 Eur*
Internetové transakce ok ok do 50 Eur*
PIN transakce ok ok do 50 000 Kč
Hotovost v peněžence ok fail do 1 500 Kč
Hotovost odcizená při výběru z ATM nebo do 12 hodin po výběru z bankomatu kartou HC ok fail do 40 000 Kč (pro jednu nebo všechny věci dohromady)
Peněženka, kabelka/taška, klíče od bytu, brýle dioptrické/sluneční, inhalátor (astma), platební karta (náklady na blokaci a vydání nové karty), osobní doklady (řidičský průkaz, OP, pas, povolení k pobytu) ok ok
Naslouchátko, klíče od auta, parfém, stravenky poskytnuté zaměstnavatelem, malý technický průkaz, průkazka na MHD, léky na předpis, čtečka (Kindle apod.), MP3/MP4 přehrávač, fotoaparát, mobilní telefon (vč. obalu), zneužití mobilního telefonu ok fail

*Dle zákona o platebním styku.

Pojištění osobních věcí a karty Home Credit

Pojištění osobních věcí a karty Home Credit

Chrání Vaše finanční prostředky a osobní věci najednou

Napište nám

 

Co byste měli vědět

 

 • Pojištění začíná dle Rámcové smlouvy

  Pojištění začíná dle č. 5 Rámcové pojistné smlouvy HCPIP 1/2016, pak je účtované za každý měsíc, i když nečerpáte úvěr
   

 • Pojistné plnění

  Nárok na pojistné plnění za odcizené nebo ztracené věci lze uplatnit 2x za rok, za odcizení mobilního telefonu 1x za rok
   

 • Uzavření je čistě na nás

  Zda si pojištění uzavřete, záleží čistě na Vašem rozhodnutí
   

 • Možnost sjednat při podpisu úvěrové smlouvy

  Možností sjednat ho při podpisu úvěrové smlouvy nebo dodatečně 

 • Peníze za pojištění se strhávají současně

  Peníze za pojištění se strhávají současně se splátkou úvěru

 • Pojištění se nevztahuje na zneužití kreditní karty osobou blízkou

  Pojištění se nevztahuje na zneužití kreditní karty osobou blízkou

 

Detailní informace o produktu si můžete dohledat v podmínkách

 

Co vás nejvíce zajímá

Na co všechno se pojištění vztahuje? 

Pojištění uhradí finanční škodu vzniklou zneužitím ztracené nebo odcizené kreditní karty a její blokací. Pojištění rovněž uhradí náklady na pořízení nových věcí, které byly ztracené nebo odcizené. A to včetně ukradené hotovosti.

V jakých případech Vám budeme chránit Vaší kartu?

Kryté jsou všechny neoprávněné transakce při ztrátě či krádež karty její blokace, bez ohledu na to, o jak dlouhou dobu se jedná. Pojištění se nevztahuje na zneužití kreditní karty osobou blízkou.

Vztahuje se toto pojištění také na osobní elektroniku?

Pojištěné je osobní elektro (mobil, čtečka, tablet, přehrávače, notebook, hodinky, naslouchátko) do stáří 3 let.

Jaký je rozdíl mezi balíčky Jistota a Jistota+? 

Balíčky se liší zejména v limitech pojistného plnění.

Jaké věci jsou zahrnuty do osobních věcí?

Do skupiny osobních věcí patří například peněženka, dioptrické nebo sluneční brýle, inhalátor, doklady, elektronická čtečka knih, MP3 přehrávač a další. 

Kdy mohu uzavřít toto pojištění?

Pojištění lze sjednat při podpisu úvěrové smlouvy nebo dodatečně na základě telefonické nebo písemné domluvy. V obou těchto případech musíte splňovat podmínky pro sjednání pojištění, vybrat si balíček pojištění a potvrdit všechna potřebná prohlášení.

Jakým způsobem se platí pojistné a jak je vysoké?

Pojistné se platí jako součást měsíční splátky úvěru. Cena za pojištění osobních věcí a karty Home Credit se liší dle balíčku. Balíček Jistota stojí 29 Kč měsíčně, Jistota+ 69 Kč za měsíc. 

Co mám dělat v případě, že potřebuji provést změnu v pojistné smlouvě?

V tomto případě zavolejte na telefonní číslo +420 542 100 100 nebo prostřednictvím e-mailové adresy homecredit@homecredit.cz.

Je stanoven limit pro maximální počet pojistných událostí?

Nárok na pojistné plnění za odcizené nebo ztracené věci lze uplatnit 2x za rok, za odcizení mobilního telefonu 1x za rok.

Jak postupovat při pojistné události?

Pokud dojde k ztrátě, odcizení osobních věcí nebo zneužití karty či mobilu, vyplňte Oznámení pojistné události, pravdivě popište vznik a rozsah škodné události a zašlete jej spolu s požadovanými přílohami na adresu pověřeného administrátora pojistných událostí, společnosti BNP Paribas Cardif pojišťovna, a.s., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5.

Kdy může pojištění zaniknout nebo být ukončené?

Pojištění zaniká například posledním dnem platnosti úvěrové smlouvy, k níž bylo sjednáno pojištění, dnem vaší smrti, dnes zjištění Vašeho podvodného jednání aj. všechny důvody zániku pojištění najdete v Rámcové pojistné smlouvě