• Pojistné se automaticky strhává se splátkou Vašeho úvěru
  • Není nutné vyplňovat žádný lékařský dotazník
  • Pojištění se mění automaticky dle situace klienta
  • Lze ho sjednat také při podpisu smlouvy nebo dodatečně

Jak postupovat při pojistné události?

 

Zavolejte
1

Pracovní neschopnost nebo ztrátu zaměstnání oznamte na lince Okamžité pomoci +420 542 527 528 a zašlete potvrzení, prokazující pracovní neschopnost nebo ztrátu zaměstnání.

 

Odložení splátky
2

Na základě potvrzení vám může být splátka úvěru odložena. Nárok na odložení splátky posuzuje a realizuje Home Credit.

 

Neschopnost delší jak 60 dní
3

Pokud pracovní neschopnost nebo ztráta zaměstnání trvá více než 60 dní, vyplňte Oznámení pojistné události a zašlete s požadovanými přílohami na adresu:
BNP Paribas Cardif pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5

 

 

 

Balíček pojištění POMOC + (do 70 let věku)

Pojišťovna kryje Pojistné plnění Odklad splátek Počet odložených splátek
Pracovní neschopnost Měsíční splátka ok až 12
Ztráta zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku úrazu Měsíční splátka ok až 12
Invalidita III. stupně Zůstatek dluhu ok až 3
Smrt Zůstatek dluhu fail fail

Balíček pojištění POMOC (do 75 let věku)

Pojišťovna kryje Pojistné plnění Odklad splátek Počet odložených splátek
Hospitalizace v důsledku úrazu Měsíční splátka fail fail
Invalidita III. stupně v důsledku úrazu Zůstatek dluhu ok až 3
Smrt v důsledku úrazu Zůstatek dluhu fail fail
Pojištění schopnosti splácet k úvěrům Home Credit

Pojištění schopnosti splácet k úvěrům Home Credit

Bezprostřední výpomoc v případě nepříznivých okolností

Napište nám

 

 

Co byste měli vědět

 

  • Pokud přijdete o práci v období 90 dní od počátku pojištění, nevzniká Vám nárok na pojistné plnění. Můžete požádat o odložení splátek.

  • Ke střídání rizik dochází automaticky, dle toho jak se mění vaše životní situace.

  • Nárok na pojistné plnění z pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání vzniká až po 60 dnech jejich trvání.

  • Uhrazená bude splátka, jejíž splatnost je v tom samém měsíci, ve kterém nastane 60. den pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání.

  • Pojištění se vztahuje pouze na nemoci, popř. jejich příznaky a úrazy, které se projeví nebo budou diagnostikovány až po počátku pojištění.

  • Pokud nastane pracovní neschopnost pro nemoc, se kterou jste se léčil/a před počátkem pojištění, můžete požádat o odložení splátek.

Podrobnosti o pojištění získáte v podmínkách.

Co vás nejvíce zajímá

Na jak dlouho mi může být splátka odložena?

Splátka může být odložena na celou dobu šetření pojistné události (tj. pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, invalidity), na celou dobu trvání karenční doby (tj. pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání), na čekací dobu (týká se zaměstnání) nebo v případě nezaplacení pojistného plnění.

Co dělat v případě ztráty zaměstnání v čekací době?

V tomto případě je nezbytně nutné kontaktovat pojišťovnu na tel. čísle +420 542 527 528 a zaslat potvrzení o evidenci na Úřadu práce, na jejímž základě teprve může dojít k odložení splátky.

Co dělat v případě vzniku pracovní neschopnosti v čekací době?

Neodkladně tuto situaci oznamte na telefonní číslo +420 524 527 528 a zašlete kopii potvrzení o vzniku nebo trvání pracovní neschopnosti. Teprve poté Vám může být splátka odložena.

Kam nahlásit pracovní neschopnost nebo ztrátu zaměstnání, která se stala po uplynutí čekací doby a je delší než 60 dní?

V tomto případě je nutné vyplnit Oznámení pojistné události, které najdete v sekci Podmínky a formuláře. Každá pojistná událost má své vlastní oznámení. Vyplněné oznámení spolu s požadovanými dokumenty zašlete na adresu BNP Paribas Cardif pojišťovna, a. s., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5.