Akceptace

Akceptace je přijetí návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Přijetí návrhu se může stát buď včasným prohlášením učiněným osobou, které byl návrh určen, nebo jiným včasným jednáním (např. zaplacením smluveného pojistného). Smlouva je poté uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti.