Pojištění koní

Pojištění koní bere ohled na věk (zpravidla půl roku až 14 let) a využití koně (zdali je využíván k sportovním, rekreačním nebo pracovním účelům). Pojištění se vztahuje například na živelné události, úraz nebo na nákazu.