Pojištění schopnosti splácet k úvěrům Home Credit

Pro klienty společnosti Home Credit nabízíme nadstandardní pojištění schopnosti splácet k hotovostním a spotřebitelským úvěrům. Součástí pojištění je možnost odložení splátek v době šetření pojistné události nebo při zamítnutí pojistného plnění.

Jste zde

 1. Hlavní výhody
 2. Varianty a ceny
 3. Ke stažení

Okamžitá pomoc při splácení úvěru

Pojištění vám pomůže s úhradou splátek při pracovní neschopnosti, ztrátě zaměstnání nebo hospitalizaci, invaliditě třetího stupně či úmrtí.

Výhody nadstandardního pojištění:

 • Pojištění je volitelné.
 • Lze ho sjednat při podpisu úvěrové smlouvy nebo dodatečně (telefonicky i písemně).
 • Bez nutnosti vyplňovat zdravotní dotazník.
 • Pojistné je součásti splátky úvěru.
 • Pojištění se mění automaticky dle situace klienta. Při nesplnění podmínek pro krytí ztráty zaměstnání je kryté riziko hospitalizace úrazem.
 • Pokud pojišťovna šetří pracovní neschopnost, ztrátu zaměstnání nebo invaliditu, má klient Home Creditu nárok na odložení splátky. Stejně tak v případě, kdy nejsou splněny podmínky pro výplatu pojistného plnění.

Měli byste vědět:

 • Pokud přijdete o práci v období 90 dní od počátku pojištění, nevzniká Vám nárok na pojistné plnění. Můžete ale požádat o odložení splátek.
 • Riziko ztráty zaměstnání se střída s rizikem hospitalizace úrazem. Pokud jste zaměstnán na dobu neurčitou (vyjma zkušební a výpovědní lhůty), jste pojištěn na riziko ztráty zaměstnání, jinak na riziko hospitalizace úrazem. Ke střídání rizik dochází automaticky, dle toho jak se mění vaše životní situace.
 • Nárok na pojistné plnění z pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání vzniká až po 60 dnech jejich trvání. Uhrazená bude splátka, jejíž splatnost je v tom samém měsíci, ve kterém nastane 60. den pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání. Ovšem do té doby máte nárok na odložení splátek.
 • Pojištění se vztahuje pouze na nemoci, popř. na jejich příznaky a úrazy, které se projeví nebo budou diagnostikovány až po počátku pojištění. Pokud nastane pracovní neschopnost pro nemoc, se kterou jste se léčil/a před počátkem pojištění, můžete požádat o odložení splátek.

Vyberte si balíček pojištění podle Vašich představ

Pojištění lze sjednat pro klienta, který splňuje vstupní podmínky:

 • je mladší než 65 let pro balíček Pomoc+ nebo 70 let pro balíček Pomoc
 • není v pracovní neschopnosti ani
 • není invalidní (invalidita I. – III. stupně)

K hotovostním a spotřebitelským úvěrům lze sjednat:

Balíček pojištění 

Pojišťovna kryje 

Pojistné plnění

Odklad splátek

Počet odložených splátek

Pojištění končí ve věku 

POMOC+  Pracovní neschopnost Měsíční splátka 
 
až 12 70 let 
Ztráta zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku úrazu Měsíční splátka 
 
až 12
Invalidita III. stupně Zůstatek dluhu 
 
až 3
Smrt Zůstatek dluhu 
 
 
POMOC  Hospitalizace v důsledku úrazu Měsíční splátka 
 
 
75 let
Invalidita III. stupně v důsledku úrazu  Zůstatek dluhu 
 
až 3
Smrt v důsledku úrazu  Zůstatek dluhu 
 
 

Aktuální sazby pojistného najdete v rámcové pojistné smlouvě HCRH 1/2016.

Jak postupovat při pojistné události?

Škodní a pojistné události vyřizuje pověřený administrátor - BNP Paribas Cardif pojišťovna, a.s.

Vznik pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání neprodleně oznamte pojišťovně na lince Okamžité pomoci:  +420 542 527 528 a zašlete potvrzení, prokazující:

 • pracovní neschopnost – kopii potvrzení o vzniku nebo trvání pracovní neschopnosti
 • ztrátu zaměstnání – potvrzení o evidenci na Úřadu práce.

Na základě potvrzení vám může být splátka úvěru odložena. Nárok na odložení splátky posuzuje a realizuje Home Credit. Odklad splátky je poskytován: 

 • po dobu šetření pojistné události (pracovní neschopnost, invalidita, ztráta zaměstnání)
 • po dobu trvání karenční doby (pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání)
 • v čekací době (ztráta zaměstnání)
 • pokud nedojde k výplatě pojistného plnění

Pokud pracovní neschopnost nebo ztráta zaměstnání trvá víc než 60 dní, jakož i v případě přiznání invalidity třetího stupně či úmrtí pojištěného vyplňte Oznámení pojistné události (sekce "Ke stažení") a zašlete jej spolu s požadovanými přílohami na adresu:

BNP Paribas Cardif pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5

Kontakty pro likvidaci pojistných událostí:

+420 542 527 528  (po – pá  8:00 – 18:00), volba 2
czinfo@cardif.com

Pojistné plnění vyplatí Pojišťovna na účet klienta, uvedený v oznámení pojistné události. Pouze v případě úmrtí pojištěného vyplatí pojišťovna plnění na účet Home Creditu, který jej použije na splacení úvěru.