Pojištění schopnosti splácet k úvěrům Zonky

Pro klienty společnosti Zonky.cz nabízíme nadstandardní pojištění schopnosti splácet k hotovostním úvěrům. Součástí pojištění je možnost odkladu splátek (služba True Help) či vrácení části pojistného zpět (Cashback).

Jste zde

 1. Hlavní výhody
 2. Varianty a ceny
 3. Ke stažení

Zonkyho záchranná vesta - okamžitá pomoc při splácení úvěru

Služba Zonkyho záchranná vesta pomáhá v těžkých životních situacích. Pojištění pomůže s úhradou splátek při pracovní neschopnosti, ztrátě zaměstnání nebo hospitalizaci, invaliditě třetího stupně či úmrtí.

Výhody nadstandardního pojištění:

 • Lze sjednat při podpisu úvěrové smlouvy nebo dodatečně a kdykoliv zrušit.
 • Bez nutnosti vyplňovat zdravotní dotazník.
 • Pojistné je součástí splátky úvěru.
 • Pojištění se mění automaticky dle situace klienta. Při nesplnění podmínek pro krytí ztráty zaměstnání je kryté riziko hospitalizace.
 • Odklad splátek již v čekací době
 • Odměna za bezeškodní průběh pojištění

Měli byste vědět:

 • Pokud přijdete o práci v období 90 dní od počátku pojištění, nevzniká Vám nárok na pojistné plnění. Můžete ale požádat o odložení splátek.
 • Riziko ztráty zaměstnání se střída s rizikem hospitalizace úrazem. Pokud jste zaměstnán na dobu neurčitou (vyjma zkušební a výpovědní lhůty), jste pojištěn na riziko ztráty zaměstnání, jinak na riziko hospitalizace úrazem. Ke střídání rizik dochází automaticky, dle toho, jak se mění vaše životní situace.
 • Nárok na pojistné plnění z pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání vzniká až po 60 dnech jejich trvání. Uhrazená bude splátka, jejíž splatnost je v tom samém měsíci, ve kterém nastane 60. den pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání. Ovšem do té doby máte nárok na odložení splátek.
 • Pojištění se vztahuje pouze na nemoci, popř. na jejich příznaky a úrazy, které se projeví nebo budou diagnostikovány až po počátku pojištění. Pokud nastane pracovní neschopnost pro nemoc, se kterou jste se léčil/a před počátkem pojištění, můžete požádat o odložení splátek.

Jak se pojistit:

Pojištění sjednáte snadno online na www.zonky.cz při žádosti o půjčku. Pojištění se sjednává na dobu trvání úvěrové smlouvy. Zároveň ho můžete kdykoliv bezplatně zrušit po telefonu nebo e-mailem.

Podmínky pro sjednání:

 1. Jste mladší než 65 let
 2. Nejste invalidní v žádném stupni a nejste ani držitelem průkazu ZTP/P
 3. Nejste v pracovní neschopnosti

Pojištění 

Pojišťovna kryje 

Pojistné plnění

Odklad splátek

Počet odložených splátek

Pojištění končí ve věku 

Zonkyho záchranná vesta Pracovní neschopnost Měsíční splátka 
 
až 12 65 let 
Ztráta zaměstnání nebo hospitalizace Měsíční splátka 
 
až 12
Invalidita III. stupně nebo vydání průkazu ZTP/P Zůstatek dluhu 
 
až 3
Smrt Zůstatek dluhu
 
 

Aktuální sazby pojistného najdete v Rámcové pojistné smlouvě.

Unikátní parametry pojištění:

 • Okamžitá pomoc při nesnázích
 • Férové podmínky
 • Nejvýhodnější nabídka – 6,9 % z měsíční splátky.
 • Odměna za splácení

Oznámení pojistné události:

Škodu nahlaste ZDARMA na telefonním čísle Zonky: 800 449 999 nebo vyplňte formulář „Oznámení pojistné události“, který naleznete na www.zonky.cz/pojisteni nebo v sekci „Ke stažení“ na této stránce.

Škodní a pojistné události vyřizuje pověřený administrátor - BNP Paribas Cardif pojišťovna.
Pojistné události je možno hlásit na infolince nebo na e-mailové adrese czinfo@cardif.com

Po - Pá 8:00 - 20:00
So - Ne 9:00 - 18:00

Pokud pracovní neschopnost nebo ztráta zaměstnání trvá víc než 60 dní, jakož i v případě přiznání invalidity třetího stupně či úmrtí pojištěného vyplňte konkrétní formulář a zašlete jej spolu s požadovanými přílohami na adresu:

BNP Paribas Cardif pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5

Pojistné plnění vyplatí Pojišťovna na účet klienta, uvedený v oznámení pojistné události. Pouze v případě úmrtí pojištěného vyplatí pojišťovna plnění na účet Zonky, které bude použito na splacení úvěru.