Pojištění schopnosti splácet ke kartám Home Credit

Pojištění schopnosti splácet ke kreditním kartám společnosti Home Credit Vám pomůže vyřešit situace, kdy přijdete o stálý příjem, ale zůstane Vám povinnost splácet kreditní kartu společnosti Home Credit.

Jste zde

 1. Hlavní výhody
 2. Varianty a ceny
 3. Ke stažení

Kreditní karta bez obav

S kreditní kartou si ulehčíte život. Pořídíte si věci, na které byste jinak dlouho šetřili. Jenže ji musíte splácet, i když přijdete o příjem. S tím Vám pomůže naše pojištění schopnosti splácet ke kreditním kartám společnosti Home Credit. Pojištění uhradí splátky při pracovní neschopnosti, ztrátě zaměstnání nebo hospitalizaci. V případě invalidity třetího stupně nebo úmrtí za vás doplatí celý vyčerpaný úvěr z karty.

Výhody pojištění:

 • Pojištění je volitelné.
 • Lze ho sjednat při podpisu úvěrové smlouvy nebo dodatečně (telefonicky i písemně).
 • Bez nutnosti vyplňovat zdravotní dotazník.
 • Pojistné je součástí měsíční splátky úvěru.
 • Pojištění se mění automaticky dle situace klienta. Při nesplnění podmínek pro krytí ztráty zaměstnání je kryté riziko hospitalizace.

Měli byste vědět:

 • Pokud přijdete o práci v období 90 dní od počátku pojištění, nevzniká vám nárok na pojistné plnění.
 • Riziko ztráty zaměstnání se střídá s rizikem hospitalizace úrazem. Pokud jste zaměstnán na dobu neurčitou (vyjma zkušební a výpovědní lhůty), jste pojištěn na riziko ztráty zaměstnání.
 • Nárok na pojistné plnění z pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání vzniká až po 60 dnech jejich trvání. Uhrazená bude splátka, jejíž splatnost je v tom samém měsíci, ve kterém nastane 60. den pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání. 
 • Pojištění se vztahuje pouze na nemoci, popř. na jejich příznaky a úrazy, které se projeví nebo budou diagnostikovány až po počátku pojištění.

Vyberte si balíček pojištění podle Vašich potřeb

Pojištění lze sjednat pro klienta, který splňuje vstupní podmínky:

 • je mladší než 65 let
 • není v pracovní neschopnosti ani
 • není invalidní (invalidita I. – III. stupně)

Ke kreditním kartám lze sjednat:

Balíček pojištění

Pojišťovna kryje

Pojistné plnění

Pojištění končí ve věku

Sazba

BEZPEČÍ+

Pracovní neschopnost

Měsíční splátka

65 let

8,9%  z aktuální splátky úvěru bez úhrady za pojištění

Ztráta zaměstnání nebo
hospitalizace v důsledku úrazu

Měsíční splátka

Invalidita III. stupně

Zůstatek dluhu

Smrt

Zůstatek dluhu

BEZPEČÍ

Hospitalizace v důsledku úrazu

Měsíční splátka

75 let

2,5%  z aktuální splátky úvěru bez úhrady za pojištění

Invalidita III. stupně v důsledku úrazu

Zůstatek dluhu

Smrt v důsledku úrazu

Zůstatek dluhu

Aktuální sazby pojistného najdete v rámcové pojistné smlouvě HCCPI 1/2016.

Jak postupovat při pojistné události?

Škodní a pojistné události vyřizuje pověřený administrátor - BNP Paribas Cardif pojišťovna, a.s.

Pokud pracovní neschopnost nebo ztráta zaměstnání trvá víc než 60 dní, jakož i v případě přiznání invalidity třetího stupně či úmrtí pojištěného vyplňte Oznámení pojistné události (sekce "Ke stažení") a zašlete jej spolu s požadovanými přílohami na adresu:

BNP Paribas Cardif pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5

Kontakty pro likvidaci pojistných událostí:

+420/ 542 527 528  (po – pá  8:00 – 18:00), volba 2
czinfo@cardif.com

Pojistné plnění vyplatí Pojišťovna na účet, uvedený v oznámení pojistné události. Pouze v případě úmrtí pojištěného vyplatí pojišťovna plnění na účet Home Creditu, který jej použije na splacení úvěru.