Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài MaxMedical

Mua bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài của Maxima giờ rẻ và đơn giản hơn rõ rệt. Hãy chọn một trong các sản phẩm và chỉ trong vòng vài phút bạn có thể ký hợp đồng bảo hiểm phù hợp dễ dàng.

You are here

Xin hãy chọn loại bảo hiểm

Bảo hiểm toàn diện cho người nước ngoài

 • Bảo hiểm sức khỏe một năm cho người nước ngoài giá 7 400 Kč và 6 250 Kč cho sinh viên.

 • Hợp đồng từ một năm trở lên sẽ được miễn phí dịch vụ TeleMedic.

 • Bảo hiểm đáp ứng các điều kiện của pháp luật về cư trú của người nước ngoài.

 • Giới hạn bồi thường bảo hiểm lên tới 80 nghìn EUR.

Tính tổng

Sự chăm sóc cấp thiết và không thể trì hoãn cho người nước ngoài

 • Phiên bản STANDARD - 380 Kč một tháng / 4 560 Kč một năm.

 • Phiên bản PREMIUM - 480 Kč một tháng / 4 800 Kč một năm.

 • Phiên bản STANDARD GAUDEAMUS - 350 Kč một tháng / 4 100 Kč một năm cho sinh viên.

 • Bảo hiểm bao gồm cả cấp cứu và điều trị.

 • Tổng giới hạn bồi thường là 60 nghìn EUR.

Tính tổng

Các sản phẩm khác

 • PREGNANCY - bảo hiểm cho phụ nữ có thai. Giá của bảo hiểm một năm là 45 nghìn korun, giới hạn bồi thường là 80 nghìn EUR.

 • BABY - bảo hiểm cho trẻ sơ sinh đến hai tuổi. Bảo hiểm bao gồm khám phòng ngừa và tiêm chủng bắt buộc trong một năm rưỡi đầu đời của bé.

+420 273 190 430