Pojištění domácnosti MaxDomov

V rámci pojištění domácnosti budete mít pojištěno veškeré vybavení Vaší domácnosti včetně cenností, peněz, elektronických a optických přístrojů, stavební součásti, ale i jízdní kola apod.

Jste zde

 1. Hlavní výhody
 2. Varianty a ceny
 3. Ke stažení

O pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je součástí produktu Komplexního pojištění majetku MaxDomov, které lze sjednat jednak prostřednictvím našich spolupracujících pojišťovacích poradců nebo jednoduše online. V případě online sjednání si můžete vybrat jeden z balíčku pojištění, které se od sebe liší krytím pojistných rizik (domácnost lze pojistit pouze v kolaudovaném objektu).

Sjednat online se slevou až 25 %

Výhody pojištění domácnosti u Maxima pojišťovny

 • Výhodná cena pojištění, obchodní slevy a bonusy.
 • Maximální pojistná ochrana.
 • Jednoduché uzavření pojistné smlouvy.
 • Asistenční služby zdarma.
 • Možnost pojištění trvale i přechodně obývané stavby.

Chcete vinkulovat pojistnou smlouvu? Informace zde.

Nabízíme Vám variabilní produkt pojištění domácnosti

Balíček pojištění IDEAL

I v tomto základním a cenově nejdostupnějším balíčku pojištění naleznete poměrně široký rozsah pojistného krytí, který zahrnuje:

požár; kouř; výbuch; úder blesku; vichřice a krupobití; zemětřesení; sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin; sesouvání nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; kapalina unikající z vodovodního zařízení; tíha sněhu nebo námrazy; rozbití skla nepojištěným nebezpečím; imploze; náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; náraz nebo zřícení letadla, jeho dílů a nákladu; aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly; zkrat, přepětí a podpětí.

Pojištění vybavení domácnosti v hodnotě 200 tis. Kč se spoluúčastí 500 Kč  již za 300 Kč za rok.

Sjednat online balíček IDEAL

Balíček pojištění EXCELENT

Tento balíček pojištění obsahuje stejný rozsah pojistného krytí jako balíček IDEAL rozšířený o:

 • odcizení a vandalismus,
 • vystoupnutí vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek s limitem 25 tis. Kč.

Pojištění vybavení domácnosti v hodnotě 200 tis. Kč se spoluúčastí 500 Kč již za 712 Kč za rok.

Sjednat online balíček EXCELENT

Balíček pojištění VIP

Oproti balíčku EXCELENT kryje balíček pojištění VIP tato rizika:

 • povodeň a záplava,
 • zkrat, přepětí a podpětí - balíček VIP obsahuje limit pojistného plnění až 50 tis. Kč,
 • vystoupnutí vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek - balíček VIP obsahuje limit pojistného plnění až 50 tis. Kč.

Pojištění vybavení domácnosti v hodnotě 200 tis. Kč se spoluúčastí 500 Kč již za 1 447 Kč za rok.

Sjednat online balíček VIP