Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka držitele, nájemce nebo správce nemovitosti lze sjednat jako doplňkové připojištění, nelze samostatně.

Jste zde

 1. Hlavní výhody
 2. Varianty a ceny
 3. Ke stažení

Informace o pojištění

Toto doplňkové připojištění se vztahuje na škodu vzniklou v souvislosti s:

 • vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou nemovitosti ,
 • vlastnictvím a provozem zařízení v domě určeném pro nájemníky,
 • vlastnictvím budovy nebo díla ve stavbě,  s vlastnictvím nebo užíváním k nim příslušného pozemku,
 • prováděním stavební činnosti,
 • vztahuje se na škody vzniklé na území ČR.

Sjednat online se slevou až 25 %

Spolupojištěnými osobami v rozsahu pojištěných rizik jsou:

 • osoby, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství, patřících k nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě, pokud je jejich jednáním při této činnosti založena občanskoprávní odpovědnost za škody způsobené třetím osobám,
 • fyzické osoby pověřené stavebním dozorem,
 • fyzické osoby vypomáhající pojištěnému při stavbě, pokud je jejich jednáním při této činnosti založena občanskoprávní odpovědnost za škody způsobené třetím osobám.

Chcete vinkulovat pojistnou smlouvu? Informace zde.

Máte zájem o pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti lze sjednat pouze jako doplňkové připojištění k pojištění stavby nebo domácnosti a je možné ho tak uzavřít online. Cena pojištění je závislá na Vašich konkrétních požadavcích. Máte-li zájem o připojištění odpovědnosti, kontaktujte Centrum pojišťovacích služeb Maxima nebo naši partnerskou síť.