Pojištění chaty a chalupy

Pojištění chaty či chalupy MaxDomov je určeno pro všechny rekreační objekty, které se nachází na území České republiky. Sjednejte si jej jednoduše on-line a budete mít Váš majetek chráněn například proti požáru, vichřici, krádeži nebo poškození vodou.

Jste zde

 1. Hlavní výhody
 2. Varianty a ceny
 3. Ke stažení

Jak pojistit chatu či chalupu?

Pojistit rekreační objekt lze v rámci produktu Komplexního pojištění majetku a odpovědnosti občanů MaxDomov. Smlouvu můžete uzavřít jednoduše online nebo můžete smlouvu uzavřít v našem Centru pojišťovacích služeb Maxima, případně využijte naši partnerskou síť.

Co všechno získáte?

 • Pojištění přechodně obydleného rekreačního objektu (chaty, chalupy) včetně jeho stavebních součástí a venkovních přípojek.
 • Pojištění vedlejších staveb včetně jejich stavebních součástí a venkovních přípojek (např. zahradní chatka, kolna, přístavek, septik, žumpa, plot včetně brány, opěrná zeď apod.).
 • Pojištění technických zařízení určených k užívání se stavbou hlavní, případně vedlejší (např. plynový zásobník, čistička odpadních vod, čerpadlo, které je součástí bazénu nebo studny).
 • Pojištění studny.
 • Pojištění skleníku aj.

Sjednat online se slevou až 25 %

Proti čemu budete pojištěni?

Pojištění chaty či chalupy u Maxima pojišťovny Vás ochrání proti:

 • Požáru, blesku, výbuchu, kouři, pádu letadla.
 • Poškození vodou z vodovodního či kanalizačního potrubí.
 • Vichřici, krupobití a dalšímu poškození domu deštěm.
 • Odcizení stavebních součástí třetí osobou.
 • Krádeži vloupáním, loupež stavebního materiálu aj.

Chcete vinkulovat pojistnou smlouvu? Informace zde.

Varianty online pojištění rekreačního objektu

Máte-li zájem o uzavření pojištění online, vyberte si jeden z balíčků pojištění. K pojištění rekreačního objektu si můžete online připojistit i vedlejší stavby – například garáž, bazén, hospodářskou budovu nebo oplocení.

Balíček pojištění IDEAL

Tento základní balíček pojištění obsahuje pojistné krytí širokého spektra možných rizik, konkrétně:

požár; kouř; výbuch; úder blesku; vichřice a krupobití; zemětřesení; sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin; sesouvání nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; kapalina unikající z vodovodního zařízení; tíha sněhu nebo námrazy; přetlak a zamrzání vody; rozbití skla nepojištěným nebezpečím; imploze; náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; náraz nebo zřícení letadla, jeho dílů a nákladu; aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly; odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky; vandalismus; zkrat, přepětí a podpětí; poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci.

Pojištění chaty či chalupy hodnotě v 1 mil. Kč se spoluúčastí 1 000 Kč  již za 825 Kč za rok.

Sjednat online balíček IDEAL

​Balíček pojištění EXCELENT

Tento balíček pojištění obsahuje stejný rozsah pojistného krytí jako balíček IDEAL rozšířený o pojistné krytí nebezpečí:

 • vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek, lom trubky s limitem plnění 25 tis. Kč,
 • odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky – balíček obsahuje vyšší limit plnění – až 100 tis. Kč.

Pojištění chaty či chalupy hodnotě v 1 mil. Kč se spoluúčastí 1 000 Kč  již za 1 219 Kč za rok.

Sjednat online balíček EXCELENT

​Balíček pojištění VIP

Oproti balíčku EXCELENT kryje balíček pojištění VIP tato rizika:

 • povodeň a záplava,
 • vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek, lom trubky – limit až 50 tis. Kč,
 • odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky – balíček obsahuje vyšší limit plnění – až 200 tis. Kč.

Pojištění chaty či chalupy v hodnotě 1 mil. Kč se spoluúčastí 1 000 Kč  již za 2 231 Kč za rok.

Sjednat online balíček VIP