Pojištění domu

Pojistit dům je možné v rámci produktu MaxDomov, které lze sjednat prostřednictvím pojišťovacího poradce nebo jednoduše on-line. Stačí si vybrat jeden ze tří nabízených balíčků a během několika minut máte Váš dům pojištěný. Výběr balíčku záleží na rizicích, která chcete mít pojištěním pokryta.

Jste zde

 1. Hlavní výhody
 2. Varianty a ceny
 3. Ke stažení

Jak si pojistit dům?

Pojistit rodinný dům si můžete v rámci produktu Komplexního pojištění majetku a odpovědnosti občanů MaxDomov. Smlouvu můžete uzavřít jednoduše online nebo můžete smlouvu uzavřít v našem Centru pojišťovacích služeb Maxima, případně využijte naši partnerskou síť.

Pojištění domu v sobě zahrnuje komplexní ochranu Vašeho domova pro případ požáru, poškození domu silným větrem a proti dalším nepředvídatelným událostem a živelným pohromám.

Sjednat online se slevou až 25 %

Pojištění domu se vztahuje přímo na Vaši nemovitost včetně všech stavebních součástí. U Maxima pojišťovny si můžete pojistit Váš dům již od začátku stavby až po jeho kolaudaci a dokončení. Využijte cenově výhodnou nabídku a sjednejte si pojištění Vašeho domu u Maxima pojišťovny. Pojištění je určeno všem vlastníkům domů na území České republiky.

Pojištění domu u Maxima Pojišťovny Vás ochrání proti:

 • Požáru, blesku, výbuchu, kouři, pádu letadla.
 • Poškození vodou z vodovodního či kanalizačního potrubí.
 • Vichřici, krupobití a dalšímu poškození domu deštěm.
 • Odcizení stavebních součástí třetí osobou.
 • Krádeži vloupáním, loupež stavebního materiálu aj.

Chcete vinkulovat pojistnou smlouvu? Informace zde.

Varianty pojištění rodinného domu

K pojištění rodinného domu si můžete online připojistit i vedlejší stavby – například garáž, bazén, hospodářskou budovu nebo oplocení. Máte-li zájem o uzavření pojištění online, vyberte si jeden z balíčků pojištění.

Balíček pojištění IDEAL

Tento základní balíček pojištění obsahuje pojistné krytí širokého spektra možných rizik, konkrétně:

požár; kouř; výbuch; úder blesku; vichřice a krupobití; zemětřesení; sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin; sesouvání nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; kapalina unikající z vodovodního zařízení; tíha sněhu nebo námrazy; přetlak a zamrzání vody; rozbití skla nepojištěným nebezpečím; imploze; náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; náraz nebo zřícení letadla, jeho dílů a nákladu; aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly; odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky; vandalismus; zkrat, přepětí a podpětí; poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci.

Pojištění  rodinného domu v hodnotě 2 mil. Kč se spoluúčastí 1 000 Kč  již za 1 275 Kč za rok.

Sjednat online balíček IDEAL

​Balíček pojištění EXCELENT

Tento balíček pojištění obsahuje stejný rozsah pojistného krytí jako balíček IDEAL rozšířený o pojistné krytí nebezpečí:

 • vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek, lom trubky s limitem plnění 25 tis. Kč,
 • odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky – balíček obsahuje vyšší limit plnění – až 100 tis. Kč.

Pojištění  rodinného domu v hodnotě 2 mil. Kč se spoluúčastí 1 000 Kč  již za 1 631 Kč za rok.

Sjednat online balíček EXCELENT

​Balíček pojištění VIP

Oproti balíčku EXCELENT kryje balíček pojištění VIP tato rizika:

 • povodeň a záplava,
 • vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek, lom trubky – limit až 50 tis. Kč,
 • odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky – balíček obsahuje vyšší limit plnění – až 200 tis. Kč.

Pojištění  rodinného domu v hodnotě 2 mil. Kč se spoluúčastí 1 000 Kč  již za 2 756 Kč za rok.

Sjednat online balíček VIP