Rizikové životní pojištění MaxJistota

MaxJistota umožňuje pojistné krytí základních úrazových a životních rizik, která doporučujeme mít pojištěna. Nabízí jednoduché a cenově dostupné pojištění pro krytí finančního zatížení z důvodu nemoci, úrazu nebo smrti.

Jste zde

  1. Hlavní výhody
  2. Varianty a ceny
  3. Ke stažení

Pro koho je MaxJistota určena?

Rizikové životní pojištění MaxJistota vychází z oblíbeného RŽP MaxEfekt. Díky jednotné sazbě pro pojištěnou osobu je zajímavá zejména pro starší klienty. Věk ani pohlaví nemá vliv na cenu pojistného.

Máte zájem o pojištění?

Hlavní výhody rizikového životního pojištění MaxJistota

  • jednotná sazba pro dospělou osobu bez ohledu na věk klienta
  • pojištění bez spoření a bez jakýchkoliv poplatků
  • pojistná ochrana do vysokého věku až 75 let
  • pojištění kryje invaliditu 2. a 3. stupně
  • trvalé následky úrazu s plněním již od 0,5 % s až 5násobnou progresí
  • tělesné poškození s rychlým pojistným plněním

Proti čemu Vás životního pojištění MaxJistota ochrání?

Úrazové pojištění

Zajistí Vám finanční prostředky v případě nečekané nehody. Můžete si zvolit úrazové připojištění, které zahrnuje různé varianty pojistného krytí.

Pojištění trvalých následků úrazu s progresí

Pojištění kryje dlouhodobé negativní finanční dopady trvalých následků způsobených nepříjemným úrazem. Pojistné plnění je odvislé od pojistné částky a od rozsahu poškození zdraví, které úraz způsobil. 

Pojištění invalidity

Pokud je Váš zdravotní stav následkem nemoci nebo úrazu natolik závažný, že Vám byla přiznána invalidita 2. nebo 3. stupně, naše pojištění Vás ochrání právě i v těchto případech.

Pojištění smrti

Úmrtí je pro všechny citlivá a bolestná událost, která ve většině případech přichází nečekaně. My se postaráme o to, aby finanční dopad pro Vaše blízké byl co nejmenší.

Pojištění hospitalizace

Pobyt v nemocnici při nevyhnutelné hospitalizaci se již několik let neustále zdražuje. Chápeme, že starosti s platbou jsou to poslední, co chcete při pobytu v nemocnici řešit. Proto jsme pro Vás připravili speciální pojištění hospitalizace.

Pojištění pracovní neschopnosti

V případě nemoci nebo úrazu vyplatíme finanční částku, která Vám a Vaší rodině pomůže lépe zvládnout případnou nepříznivou finanční situaci. V rámci pojištění pracovní neschopnosti získáte denní plnění až do výše 500 Kč bez prokazování příjmu a s plněním po celou dobu trvání pracovní neschopnosti.

Pojištění velmi vážných onemocnění

V životě mohou nastat chvíle, kdy onemocníme některou z vážných nemocí. Je proto dobré myslet i na toto riziko a zajistit si finanční prostředky i pro tento případ.

Pojištění dětí

Dětský život velmi často provází nehody a úrazy. Nemocnice v České republice každoročně ošetří téměř půl miliónu dětských úrazů. Rodičům je přitom ročně k dispozici pouze 9 dní ošetřovného. Úrazové pojištění dětí od Maxima pojišťovny Vám umožní být se svým dítětem i ve chvílích po úrazu a nemusíte se tak obávat těžkého finančního dopadu na celou rodinu.

Cena pojištění - kontaktujte nás!