Pojištění denního odškodného při pracovní neschopnosti

Pojištění pracovní neschopnosti je zárukou ochrany finanční stability a finančního příjmu pojištěného a jeho rodiny pro případ pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a úrazu.

Jste zde

Jak pojištění pracovní neschopnosti funguje?

Denní dávka by měla spolu s nemocenským pojištením pokrýt Váš průměrný měsíční příjem. Denní dávka se pohybuje v rozmezí 50 - 3000 Kč. Vy si sami zvolíte výši denní dávky s ohledem na výši svého příjmu. Celková výše pojistného se určuje v závislosti na věku pojištěného, typu zaměstnání či podnikání a zvolené výši denní dávky. Pojištění denního odškodného při pracovní neschopnosti končí dnem přiznání starobního, invalidního nebo částečně invalidního důchodu, popř. odchodem do předčasného důchodu, nejpozději vždy dosažením 75 let věku klienta.

Výhody pojištění denního odškodného:

  • Toto pojištění je určeno všem výdělečně činným osobám.
  • Pojištění pracovní neschopnosti je určeno podnikatelům, živnostíkům i zaměstnancům.
  • Pojištění denního odškodného při pracovní neschopnost v případě nemoci i úrazu.
  • Pojistné lze hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně.

Jak pojištění uzavřít?

Pojištění MaxEfekt lze uzavřít přímo v Centru pojišťovacích služeb společnosti Maxima - kontakt zde nebo prostřednictvím partnerské sítě Maxima.

Sjednat online

Centrum služeb

MAXIMA pojišťovna, a.s.
Italská 1583/24,
120 00 Praha 2 Vinohrady
Tel.: +420 273 190 400
Fax: +420 273 190 412

Partnerská síť