Online zdravotní pojištění cizinců

Zdravotní pojištění je určeno zejména cizincům žijícím dlouhodobě, ale i krátkodobě na území České republiky. Péče je poskytována ve smluvních zdravotnických zařízeních a to bez přímé úhrady nákladů. Vztahuje se na preventivní i dispenzární zdravotní péči.

Jste zde

LOADING
Vyberte si pojištění
Doba pojištění
Pojistník
Pojištěný
Rekapitulace
Platba

Vyberte si typ pojištění, který Vám vyhovuje.

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ


  • Pojištění splňuje podmínky stanovené zákonem č. 277/2009 Sb. a zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky.
  • Celkový limit plnění je 80 tis. EUR.
  • Pojištění odpovědnosti a servis TeleMedic zdarma pro roční a delší smlouvy.
Jsem student do 30 let - sazba Gaudeamus

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ NUTNÉ A NEODKLADNÉ PÉČE CIZINCŮ


  • Pojištění kryje náklady za akutní lékařské úkony nutné a neodkladné péče ve smluvních zdravotních zařízení bez přímé úhrady nákladů.
  • Pojištění splňuje podmínky stanovené zákonem č. 277/2009 Sb. a zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky.
  • Celkový limit plnění je 60 tis. EUR.
Jsem student do 30 let - sazba Gaudeamus
pokracovat