Otázky k pojištění

V případě, že máte jakýkoli dotaz ohledně pojištění, neváhejte kontaktovat naší infolinku +420 273 190 400 nebo pracovníky naší pobočky, kteří Vám poskytnou profesionální poradenství v několika světových jazycích s možností přímého uzavření smlouvy.

Maxima pojišťovna nabízí širokou škálu pojištění osob, majetku nebo podnikatelů, ze kterých si vybere opravdu každý. Bližší informace o pojistných produktech a možnostech sjednání pojištění naleznete na našich stránkách v sekci Pojištění nebo na výše uvedených telefonních číslech.

Co vás nejvíce zajímá

Od kdy je platná pojistná smlouva?

Pojistné smlouvy vznikají, tedy jsou platné, jejich podpisem nebo zaplacením pojistného - v závislosti na konkrétních podmínkách produktu.

Kdo je osobou blízkou?

Osobou blízkou je manžel, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé a osoba žijící ve společné domácnosti.

Co je to újma?

Újma představuje majetkovou újmu (označovanou též jako škoda) nebo nemajetkovou újmu.

Jakým způsobem je určena výše pojistného plnění?

Pojistné plnění se určuje s ohledem na výši vzniklé škody a je omezeno pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění sjednaných v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách, a to buď pevnými částkami, případně procentem. Bylo-li pojištění sjednáno se spoluúčastí pojištěného, je tato spoluúčast odečtena z vypočteného pojistného plnění. Pojistitel poskytne pojistné plnění v penězích v tuzemské měně. V případě potřeby měnového přepočtu se použije kurz vyhlašovaný ČNB platný ke dni vzniku pojistné události.

Jaké důsledky přináší porušení pojistníkových povinností?

Porušil-li pojistník při sjednávání pojištění nebo při změně pojistné smlouvy některou z povinností uvedených v zákoně, pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě, a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, pojistiteli vzniká právo přiměřeně snížit pojistné plnění. Při uzavírání pojistné smlouvy nebo při hlášení škodní události je pojistník povinen pojistiteli poskytnout pravdivé informace týkající se sjednávaného pojištění, v opačném případě má pojistitel právo odmítnout (tj. nevyplatit) pojistné plnění nebo odstoupit od pojistné smlouvy.

Kdo je zajistným makléřem Maxima pojišťovny?

Zajistným makléřem Maxima pojišťovny je Aon Benfield, vedoucím zajistitelem je SCOR GLOBAL P&C.

Co znamená, když mám v pojistné smlouvě uvedeno, že je ujednána pojistná doba s automatickou prolongací?

Je-li v pojistné smlouvě ujednána pojistná doba s automatickou prolongací, prodlouží se pojistná doba automaticky o další pojistný rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Takto se pojištění prodlužuje i dále, vždy o pojistný rok.

Kde si mohu přečíst výluky z pojištění?

Výluky z pojištění jsou uvedeny v příslušných pojistných podmínkách, které obdržíte při sjednání pojistní smlouvy, popřípadě jsou volně přístupné v sekci Podmínky a formuláře

Mám u vás uzavřené pojištění. Jak si můžu prodloužit smlouvu?

V tomto případě kontaktujte licencovaného obchodního partnera, u kterého jste pojistku sjednával/a, nebo navštivte naší pobočku, kde se domluvíte na dalším postupu.

Co znamená vinkulace pojistných smluv a jak si ji zařídit?

Vinkulace pojištění je služba, kterou využívá věřitel jako způsob ochrany věci, na kterou dlužníkovi půjčil. Vinkulace je tedy vázání výplaty pojistného plnění nejčastěji ve prospěch věřitele pojištěného. Často se využívá u hypotečního úvěru na nemovitost, kdy je vinkulována případné budoucí pojistné plnění ve prospěch banky, která poskytuje úvěr. Vinkulovat pojištění lze pouze se souhlasem pojištěného.Každá banka nebo jiný věřitel má své vlastní formuláře pro vinkulaci pojištění. Vyplněné dokumenty zašlete poštou na adresu: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 Vinohrady a Maxima pojišťovna Vám je bezplatně zašle potvrzené zpět. Při osobním doručení dokumentů na pobočku nebo centrálu společnosti bude vinkulace provedena co nejrychleji, ale nikoliv vždy na počkání. Vinkulovat lze pouze zaplacenou pojistnou smlouvu.

Jak funguje online sjednávání pojištění cizinců?

Proces uzavření smlouvy je jednoduchý, postupujte podle instrukcí na stránce v jazyce, který Vám nejvíce vyhovuje (čeština, angličtina, ruština, ukrajinština, francouzština, čínština, vietnamština a španělština). Pojistná smlouva v tomto případě vzniká zaplacením pojistného a všechny potřebné dokumenty obdržíte na Váš e-mail.

Sjednal/a jsem si pojištění online a smlouva mi přišla na email, co s ní mám dělat?

Je-li smlouva zaplacena, je Vaše pojištění aktivní. Na výběr máte ze dvou variant: buď si smlouvu jednoduše vytisknete, nebo si ji ponecháte uloženou ve Vašem počítači.

Proč mi nejde vyplnit údaj do políčka? Hlásí mi to „neplatný údaj“.  

Zkontrolujte si prosím, jestli údaj vyplnil ve správném formátu. Nelze vyplňovat speciální znaky a symboly. Jestliže budou potíže neustále přetrvávat, napište mail na adresu info@maxima-as.cz.

Jaké jsou cílové trhy Maxima pojištovny?

Veškeré informace se dozvíte na této stránce Cílové trhy

Jakým způsobem můžu zaplatit online pojištění?

Online pojištění lze uhradit kartou online nebo také bankovním převodem (podle sjednávaného produktu).

Jak změnit údaje ve smlouvě?

V tomto případě je nutné vyplnit příslušný Návrh na změnu pojistné smlouvy, který naleznete v sekci Podmínky a formuláře. Vyplněný příslušný formulář je možný poslat na e-mail info@maxima-as.cz nebo odeslat poštou na adresu Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Vinohrady.

Kdy a jak nahlásit pojistnou událost?

Pojistná událost musí být písemně nahlášena pojistiteli. Vyplněný příslušný formulář, který naleznete v sekci podmínky a formuláře. Formulář je možné odeslat e-mailem LPU@maxima-as.cz nebo poštou na adresu Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Vinohrady případně prostřednictvím faxu +420 273 190 412

Do kdy musí být nahlášena škodní událost?

Doporučujeme škodní událost nahlásit bezprostředně po jejím vzniku. Škodní událost je možné nahlásit až do 4 let od jejího vzniku, v případě úmrtí je to až 11 let.

Pojištění již není aktivní, může klient hlásit pojistnou událost zpětně?

Ano, je to možné, avšak za podmínky, že klient musel být v době vzniku pojistné události pojištěn.

Jak dlouho trvá vyřízení pojistné události?

Zákon ukládá 90 denní lhůtu na vyřízení pojistné události, avšak celý proces likvidace se snažíme vyřídit co možná nejrychleji.

Jak velká je spoluúčast?

Výše spoluúčasti je domluvena v pojistné smlouvě nebo stanovena v pojistných podmínkách a může mít podobou pevných částek nebo určitého procenta. 

Z jakých důvodů může zaniknout pojištění? 

Pojištění může pojistník ukončit ke dni, který je uveden v pojistné smlouvě, nebo na základě písemné dohody účastníků pojištění. Důvody, kdy může pojistitel ukončit pojištění, jsou dány zákonem a jsou uvedeny v pojistných podmínkách.