Расходы застрахованного на восстановление в связи с возникновением ответственности за данные и нарушение безопасности сети

 

Расходы застрахованного на восстановление в связи с возникновением ответственности за данные и нарушение безопасности сети:

  • náklady na službu monitorování a detekce podvodů
  • náklady spojené s kyber vydíráním
  • náklady na obnovu dat
  • forenzní náklady
  • výdaje právního zastupování
  • náklady na oznámení
  • náklady vynaložené na vztahy s veřejností