Náklady pojištěného na uvedení do původního stavu v souvislosti se vznikem odpovědnosti za data nebo s porušením zabezpečením sítě

 

Náklady pojištěného na uvedení do původního stavu v souvislosti se vznikem odpovědnosti za data nebo s porušením zabezpečením sítě:

  • náklady na službu monitorování a detekce podvodů
  • náklady spojené s kyber vydíráním
  • náklady na obnovu dat
  • forenzní náklady
  • výdaje právního zastupování
  • náklady na oznámení
  • náklady vynaložené na vztahy s veřejností