Hlášení pojistné události
pro klienty Air Bank

Nahlášení škodní události proběhlo úspěšně.
Na Váš e-mail (xxx@yyy.cz) právě posíláme potvrzení o nahlášení pojistné události.

Vyčkejte prosím na posouzení Vaší škodní události. Nejpozději do 3 pracovních dnů pošleme email s číslem pojistné události.

Pokud budeme potřebovat doplnit nějaké další údaje či podklady, budeme Vás sami kontaktovat.

Poté, co budeme mít všechny potřebné doklady, rozhodneme o pojistné události do 10 pracovních dnů.

Upozornění: Přestože hlásíte pojistnou událost, musíte dle smlouvy i nadále hradit splátky úvěru. Pojistné plnění vyplatíme na zadaný bankovní účet poté, kdy šetření pojistné události ukončíme. O výsledku šetření Vás budeme informovat emailem.

Druh pojištění
upravit
Pojištění věcí
a peněz
Cestovní
pojištění
info
Pojištěný
Oznamovatel
info

Pro hlášení pojistné události z cestovního pojištění budete přesměrování na formulář asistenční společnosti AXA ASSISTANCE CZ.

Pokračujte kliknutím na tlačítko níže.

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Posudek o invaliditě vystavený Okresní správou sociálního zabezpečení
Lékařský dotazník vyplněný ošetřujícím lékařem (stáhnout a vytisknout formulář) info
Případně další dokumenty, které máte k dané události k dispozici, zejména lékařské zprávy

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Posudek o invaliditě vystavený Okresní správou sociálního zabezpečení
Lékařský dotazník vyplněný ošetřujícím lékařem (stáhnout a vytisknout formulář) info
Případně další dokumenty, které máte k dané události k dispozici, zejména lékařské zprávy

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Kopie Úmrtního listu pojištěného
Lékařský dotazník vyplněný ošetřujícím lékařem zemřelého (stáhnout a vytisknout formulář) info
Kopie Listu o prohlídce zemřelého (s čitelnou adresou lékaře), pokud byl vystaven
Kopie Pitevní zprávy (s čitelnou adresou lékaře), pokud byla provedena soudní pitva
Kopie Usnesení Policie ČR nebo zahraniční policie s ověřeným překladem (v případě, že se jednalo o událost, kterou šetřila policie)

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti a s vyznačením pravidelných kontrol
Lékařské zprávy či propouštěcí zprávu z nemocnice
Případně další dokumentaci, kterou máte k dispozici a týká se pojistné události

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti a s vyznačením pravidelných kontrol
Lékařské zprávy či propouštěcí zprávu z nemocnice
Případně další dokumentaci, kterou máte k dispozici a týká se pojistné události

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti a s vyznačením pravidelných kontrol
Lékařské zprávy či propouštěcí zprávu z nemocnice
Případně další dokumentaci, kterou máte k dispozici a týká se pojistné události

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti a s vyznačením pravidelných kontrol
Lékařské zprávy či propouštěcí zprávu z nemocnice
Případně další dokumentaci, kterou máte k dispozici a týká se pojistné události

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Pracovní smlouva
Výpověď z pracovního poměru
Potvrzení úřadu práce o evidenci v seznamu uchazečů o zaměstnání

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Pracovní smlouva
Výpověď z pracovního poměru
Potvrzení úřadu práce o evidenci v seznamu uchazečů o zaměstnání

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Potvrzení o ošetřování člena rodiny s uvedeným datem počátku ošetřování / kopie Rozhodnutí ošetřujícího lékaře zdravotnického zařízení o potřebě ošetřování ošetřovaného
V případě dlouhodobé pomoci kopie Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči od Úřadu práce ČR
Lékařský dotazník vyplněný ošetřujícím lékařem (stáhnout a vytisknout formulář) info
Ostatní dokumentaci, kterou máte k pojistné události
Souhlas ošetřovaného se zpracováním údajů o zdravotním stavu (stáhnout a vytisknout formulář) info

Pro rychlé vyřízení si připravte tyto dokumenty:

Potvrzení o ošetřování člena rodiny s uvedeným datem počátku ošetřování / kopie Rozhodnutí ošetřujícího lékaře zdravotnického zařízení o potřebě ošetřování ošetřovaného
V případě dlouhodobé pomoci kopie Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči od Úřadu práce ČR
Lékařský dotazník vyplněný ošetřujícím lékařem (stáhnout a vytisknout formulář) info
Ostatní dokumentaci, kterou máte k pojistné události
Souhlas ošetřovaného se zpracováním údajů o zdravotním stavu (stáhnout a vytisknout formulář) info
Pro pokračování je nutné vybrat příčinu škody.
Nemáte správně vyplněna všechna požadovaná pole, projděte, prosím, znovu tuto stránku.
Upozornění
Některá pole nejsou správně vyplněna.

Podrobnosti ke škodě
upravit
Invalidita
ZTP/P
Ano
Ne
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Ano
Ne

Ošetřující (praktický) lékař:

Ano
Ne

Policie v ČR nebo v zahraničí: info

Ano
Ne
Ano
Ne

Ošetřující (praktický) lékař:

Ano
Ne

Policie v ČR nebo v zahraničí: info

Ano
Ne

Jméno notáře:

Ano
Ne
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Nemoci
Úrazu
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne

Ošetřující (praktický) lékař:

Ano
Ne

Policie v ČR nebo v zahraničí: info

Ano
Ne
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Ano
Ne
Nemoci
Úrazu
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne

Ošetřující (praktický) lékař:

Ano
Ne

Policie v ČR nebo v zahraničí: info

Ano
Ne
Ano
Ne
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Zaměstnanec
OSVČ
info
Ano
Ne
Ano
Ne

Ošetřující (praktický) lékař:

Poslední zaměstnavatel:

 
 / 
 / 
Ano
Ne
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Ano
Ne

Ošetřující (praktický) lékař:

Ano
Ne

Policie v ČR nebo v zahraničí: info

Odcizení
Ztráty
Platební karty
Hotovosti
Dokladů
Peněženky
Mobilního telefonu
Tašky
Klíčů
Jiné

Pro rychlé vyřízení si připravte kopie dokumentů, které souvisí se škodou, například:

výpis z účtu, ke kterému je platební karta vydána, s vyznačením neoprávněných transakcí
kopii protokolu od Policie ČR či jiného orgánu činného v trestním řízení,
doklad o úhradě poplatku za blokaci a vydání nové platební karty/nálepky (pokud je bankou vyžadován)

výpis z účtu, ke kterému je platební karta vydána, s vyznačením neoprávněných transakcí
doklad o úhradě poplatku za blokaci a vydání nové platební karty/nálepky (pokud je bankou vyžadován).

výpis z účtu nebo kopii dokladu o vybrání odcizené hotovosti, případně čestné prohlášení o původu a hodnotě odcizené hotovosti

kopii protokolu od Policie ČR či jiného orgánu činného v trestním řízení
výpis z účtu nebo kopii dokladu o vybrání odcizené hotovosti

kopii dokladů o pořízení původní věci a kopii dokladů o pořízení nové věci
kopii protokolu od Policie ČR či jiného orgánu činného v trestním řízení
potvrzení o blokaci mobilního telefonu umožňujících vložení SIM karty
v případě služební věci doklad od zaměstnavatele (musí obsahovat výši předepsané škody, doklad rozhodnutí zaměstnavatele, že jde o odpovědnost za škodu zaměstnance, potvrzení, že došlo k uhrazení škody zaměstnavateli)

kopii dokladů o pořízení původní věci a kopii dokladů o pořízení nové věci
v případě služební věci doklad od zaměstnavatele (musí obsahovat výši předepsané škody, doklad rozhodnutí zaměstnavatele, že jde o odpovědnost za škodu zaměstnance, potvrzení, že došlo k uhrazení škody zaměstnavateli)

kopii dokladů o pořízení původní věci a kopii dokladů o pořízení nové věci
kopii protokolu od Policie ČR či jiného orgánu činného v trestním řízení
potvrzení o blokaci tabletu či chytrých hodinek umožňujících vložení SIM karty
v případě služební věci doklad od zaměstnavatele (musí obsahovat výši předepsané škody, doklad rozhodnutí zaměstnavatele, že jde o odpovědnost za škodu zaměstnance, potvrzení, že došlo k uhrazení škody zaměstnavateli)

kopii dokladů o pořízení původní věci a kopii dokladů o pořízení nové věci
v případě služební věci + doklad od zaměstnavatele (musí obsahovat výši předepsané škody, doklad rozhodnutí zaměstnavatele, že jde o odpovědnost za škodu zaměstnance, potvrzení, že došlo k uhrazení škody zaměstnavateli)

kopii žádosti o vystavení nových osobních dokladů nebo kopii dokladu o úhradě poplatků za vydání nových osobních dokladů (popř. duplikátů původních)

kopii žádosti o vystavení nových osobních dokladů nebo kopii dokladu o úhradě poplatků za vydání nových osobních dokladů (popř. duplikátů původních)

kopii dokladů o pořízení nové věci

kopii dokladů o pořízení nové věci

kopii dokladů o pořízení nové věci
kopii dokladů o pořízení původní věci nebo čestné prohlášení o jejím pořízení a původní hodnotě

kopii dokladů o pořízení nové věci
kopii dokladů o pořízení původní věci nebo čestné prohlášení o jejím pořízení a původní hodnotě

Pro rychlé vyřízení si připravte kopie dokumentů, které souvisí se škodou, například:

výpis z účtu, ke kterému je platební karta vydána, s vyznačením neoprávněných transakcí
kopii protokolu od Policie ČR či jiného orgánu činného v trestním řízení,
doklad o úhradě poplatku za blokaci a vydání nové platební karty/nálepky (pokud je bankou vyžadován)

výpis z účtu, ke kterému je platební karta vydána, s vyznačením neoprávněných transakcí
doklad o úhradě poplatku za blokaci a vydání nové platební karty/nálepky (pokud je bankou vyžadován).

výpis z účtu nebo kopii dokladu o vybrání odcizené hotovosti, případně čestné prohlášení o původu a hodnotě odcizené hotovosti

kopii protokolu od Policie ČR či jiného orgánu činného v trestním řízení
výpis z účtu nebo kopii dokladu o vybrání odcizené hotovosti

kopii dokladů o pořízení původní věci a kopii dokladů o pořízení nové věci
kopii protokolu od Policie ČR či jiného orgánu činného v trestním řízení
potvrzení o blokaci mobilního telefonu umožňujících vložení SIM karty
v případě služební věci doklad od zaměstnavatele (musí obsahovat výši předepsané škody, doklad rozhodnutí zaměstnavatele, že jde o odpovědnost za škodu zaměstnance, potvrzení, že došlo k uhrazení škody zaměstnavateli)

kopii dokladů o pořízení původní věci a kopii dokladů o pořízení nové věci
v případě služební věci doklad od zaměstnavatele (musí obsahovat výši předepsané škody, doklad rozhodnutí zaměstnavatele, že jde o odpovědnost za škodu zaměstnance, potvrzení, že došlo k uhrazení škody zaměstnavateli)

kopii dokladů o pořízení původní věci a kopii dokladů o pořízení nové věci
kopii protokolu od Policie ČR či jiného orgánu činného v trestním řízení
potvrzení o blokaci tabletu či chytrých hodinek umožňujících vložení SIM karty
v případě služební věci doklad od zaměstnavatele (musí obsahovat výši předepsané škody, doklad rozhodnutí zaměstnavatele, že jde o odpovědnost za škodu zaměstnance, potvrzení, že došlo k uhrazení škody zaměstnavateli)

kopii dokladů o pořízení původní věci a kopii dokladů o pořízení nové věci
v případě služební věci + doklad od zaměstnavatele (musí obsahovat výši předepsané škody, doklad rozhodnutí zaměstnavatele, že jde o odpovědnost za škodu zaměstnance, potvrzení, že došlo k uhrazení škody zaměstnavateli)

kopii žádosti o vystavení nových osobních dokladů nebo kopii dokladu o úhradě poplatků za vydání nových osobních dokladů (popř. duplikátů původních)

kopii žádosti o vystavení nových osobních dokladů nebo kopii dokladu o úhradě poplatků za vydání nových osobních dokladů (popř. duplikátů původních)

kopii dokladů o pořízení nové věci

kopii dokladů o pořízení nové věci

kopii dokladů o pořízení nové věci
kopii dokladů o pořízení původní věci nebo čestné prohlášení o jejím pořízení a původní hodnotě

kopii dokladů o pořízení nové věci
kopii dokladů o pořízení původní věci nebo čestné prohlášení o jejím pořízení a původní hodnotě
Pojištěného
Držitele
Ano
Ne
Upozornění
Některá pole nejsou správně vyplněna.
Nemáte správně vyplněna všechna požadovaná pole, projděte, prosím, znovu tuto stránku.

Osobní a kontaktní údaje
upravit

Pojištěný:info

 / 
bez rodného čísla info
Ano
Ne

V případě schválení pojistné události bude pojistné plnění zasláno do Zonky a bude použito na úhradu zbývajícího dluhu.
Pokud již byl dluh plně nebo částečně uhrazen, zbylé nebo celé pojistné plnění bude postoupeno do dědického řízení.

Informace o majiteli účtu

Oznamovatel:info

 / 
bez rodného čísla info
Upozornění
Některá pole nejsou správně vyplněna.
Nemáte správně vyplněna všechna požadovaná pole, projděte, prosím, znovu tuto stránku.

Nahrání dokumentů
upravit

Můžete nahrávat soubory PDF a obrázky ve formátu JPG a PNG.
Doporučujeme využít skener - třeba ten ve Vašem telefonu, příp. nám dokumenty čitelně vyfoťte.

Formulář Vám pohlídá souhrnnou maximální velikost všech souborů ve výši 30 MB.


Prohlášení
Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace jsou úplné a pravdivé, a že jsem nezamlčel/a žádnou skutečnost, která by mohla mít vliv na šetření pojistné události a stanovení výše pojistného plnění.

Potvrzuji, že jsem seznámen/a s poučením o zpracování osobních údajů, zveřejněným na https://www.maximapojistovna.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju a beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro výkon pojišťovací činnosti a plnění práv a povinnosti vyplývajících z pojistné smlouvy.

Souhlasím, aby případné pojistné plnění bylo poukázáno přímo pojistníkovi.

Souhlasím s použitím výše vyplněné e-mailové adresy pojišťovnou pro komunikaci týkající se této škodné události.
Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace jsou úplné a pravdivé, a že jsem nezamlčel/a žádnou skutečnost, která by mohla mít vliv na šetření pojistné události a stanovení výše pojistného plnění.

Potvrzuji, že jsem seznámen/a se Všeobecnými pojistnými podmínkami pojištění platebních prostředků a osobních věcí, kterými se pojištění řídí.

Potvrzuji, že jsem seznámen/a s poučením o zpracování osobních údajů, které je jejich součástí, a beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro výkon pojišťovací činnosti a plnění práv a povinnosti vyplývajících z pojistné smlouvy.

Souhlasím, aby případné pojistné plnění bylo poukázáno na výše uvedený bankovní účet.

Souhlasím s použitím výše vyplněné e-mailové adresy pojišťovnou pro komunikaci týkající se této škodné události.
Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace jsou úplné a pravdivé, a že jsem nezamlčel/a žádnou skutečnost, která by mohla mít vliv na šetření pojistné události a stanovení výše pojistného plnění.

Potvrzuji, že jsem seznámen/a s poučením o zpracování osobních údajů, zveřejněným na https://www.maximapojistovna.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju a beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro výkon pojišťovací činnosti a plnění práv a povinnosti vyplývajících z pojistné smlouvy.

Souhlasím, aby případné pojistné plnění bylo poukázáno na výše uvedený bankovní účet.

Souhlasím s použitím výše vyplněné e-mailové adresy pojišťovnou pro komunikaci týkající se této škodné události.

Přečetl/a jsem si výše uvedené prohlášení, souhlasím s ním a beru ho na vědomí.

Zaškrtnutí prohlášení je nezbytné pro odeslání hlášení.