Škody z pojištění věcí a peněz Air Bank

Jaký je postup po nahlášení pojistné události?

 

Pojistnou událost oznamujte bez zbytecneho odkladu

1

Po náhlášení pojistné události pošleme nejpozději do 3 pracovních dnů email s číslem pojistné události.

Odklad splatky

2

Pokud budeme potřebovat doplnit nějaké další údaje či podklady, budeme Vás sami kontaktovat.

Popište

3

Poté, co budeme mít všechny potřebné doklady, rozhodneme o pojistné události do 10 pracovních dnů.

 

Pro rychlé vyřízení škody si připravte tyto dokumenty

Odcizení platební karty

 • výpis z účtu, ke kterému je platební karta vydána, s vyznačením neoprávněných transakcí,
 • kopii protokolu od Policie ČR či jiného orgánu činného v trestním řízení,
 • doklad o úhradě poplatku za blokaci a vydání nové platební karty/nálepky (pokud je bankou vyžadován).

Ztráta platební karty

 • výpis z účtu, ke kterému je platební karta vydána, s vyznačením neoprávněných transakcí,
 • doklad o úhradě poplatku za blokaci a vydání nové platební karty/nálepky (pokud je bankou vyžadován).

Odcizení hotovosti

 • Při odcizení hotovosti vybrané z účtu pojistníka nebo hotovosti bez dalších podmínek: výpis z účtu nebo kopii dokladu o vybrání odcizené hotovosti, případně čestné prohlášení o původu a hodnotě odcizené hotovosti.
 • Při odcizení hotovosti loupeží nebo po nuceném výběru hotovosti pod hrozbou násilí: kopii protokolu od Policie ČR či jiného orgánu činného v trestním řízení - výpis z účtu nebo kopii dokladu o vybrání odcizené hotovosti.
Odcizení nebo ztráta dokladů
 • kopii žádosti o vystavení nových osobních dokladů nebo kopii dokladu o úhradě poplatků za vydání nových osobních dokladů (popř. duplikátů původních)
Odcizení nebo ztráta klíčů
 • kopii dokladů o pořízení nové věci
Odcizení nebo ztráty tašky, peněženky
 • kopii dokladů o pořízení nové věci,
 • kopii dokladů o pořízení původní věci nebo čestné prohlášení o jejím pořízení a původní hodnotě.
Odcizení mobilního telefonu
 • kopii dokladů o pořízení původní věci a kopii dokladů o pořízení nové věci,
 • kopii protokolu od Policie ČR či jiného orgánu činného v trestním řízení,
 • potvrzení o blokaci mobilního telefonu umožňujících vložení SIM karty,
 • v případě služební věci doklad od zaměstnavatele (musí obsahovat výši předepsané škody, doklad rozhodnutí zaměstnavatele, že jde o odpovědnost za škodu zaměstnance, potvrzení, že došlo k uhrazení škody zaměstnavateli).
Ztráta mobilního telefonu
 • kopii dokladů o pořízení původní věci a kopii dokladů o pořízení nové věci,
 • v případě služební věci doklad od zaměstnavatele (musí obsahovat výši předepsané škody, doklad rozhodnutí zaměstnavatele, že jde o odpovědnost za škodu zaměstnance, potvrzení, že došlo k uhrazení škody zaměstnavateli).
Odcizení jiné věci
 • kopii dokladů o pořízení původní věci a kopii dokladů o pořízení nové věci,
 • kopii protokolu od Policie ČR či jiného orgánu činného v trestním řízení,
 • potvrzení o blokaci tabletu či chytrých hodinek umožňujících vložení SIM karty,
 • v případě služební věci doklad od zaměstnavatele (musí obsahovat výši předepsané škody, doklad rozhodnutí zaměstnavatele, že jde o odpovědnost za škodu zaměstnance, potvrzení, že došlo k uhrazení škody zaměstnavateli).
Ztráta jiné věci
 • kopii dokladů o pořízení původní věci a kopii dokladů o pořízení nové věci,
 • v případě služební věci + doklad od zaměstnavatele (musí obsahovat výši předepsané škody, doklad rozhodnutí zaměstnavatele, že jde o odpovědnost za škodu zaměstnance, potvrzení, že došlo k uhrazení škody zaměstnavateli).
Nahlásit škodu online

Jste připraveni nahlásit škodu?

Oznámení zabere jen pár minut

Nahlásit škodu online

Co vás nejvíce zajímá

Co budu potřebovat k nahlášení škody?

Kromě dokumentů, které jsme jmenovali výše, budete mimo jiné potřebovat číslo přihlášky k pojištění a číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění.

Jaký je postup po nahlášení pojistné události?

Po náhlášení pojistné události pošleme nejpozději do 3 pracovních dnů email s číslem pojistné události.

Poté, co budeme mít všechny potřebné doklady, rozhodneme o pojistné události do 10 pracovních dnů.

Kdy nejlépe nahlásit pojistnou událost?

Pojistnou událost nahlašte bez zbytečného odkladu, hned jak budete mít k dispozici dokumenty, které souvisí s danou pojistnou událostí.

Kde se dozvím informace týkající se mé pojistné události?

Informace týkající se Vaší pojistné události se dozvíte na tel. čísle: +420 273 190 494 nebo na e-mailové adrese: airbank.pojisteni@maxima-as.cz.

Jakým způsobem mohu nahlásit pojistnou událost?

Nejlépe a nejrychleji nahlásíte pojistnou událost pomocí našeho online formuláře. Pokud, ale chcete nahlásit pojistnou událost poštou nebo e-mailem, budete potřebovat vyplnit Oznámení dané pojistné události, které najdete na stránce Podmínky a formuláře.

Co dělat, když jsem do online formuláře neuvedl/a nebo nenahrál/a všechny informace a dokumenty?

Pošlete neuvedené informace nebo nenahrané dokumenty e-mailem na adresu airbank.pojisteni@maxima-as.cz. Do předmětu nebo do e-mailu prosím napište číslo přihlášky k pojištění a jméno i příjmení pojištěného.