+420 273 190 400

Pojištění majetku MaxDomov

Pojištění
Pojistné údaje
Platba
Potvrzení
Co chcete pojistit
upravit
Při sjednání pojištění majetku online obdržíte 30% slevu
V případě roční platby pojistného obdržíte 3% slevu
V případě sjednání dvou základních pojištění obdržíte slevu 5 %, v případě sjednání všech tří obdržíte slevu 10 %
Ke každému pojištění stavby nebo domácnosti získáte asistenční služby ZDARMA
Stavbainfo
pojištění staveb a bytů
chaty a chalupy
samostatné garáže
od 200 Kč / rok
Domácnostinfo
vybavení domácnosti
věci v nebytových prostorách
kola, cennosti i osobní věci
od 200 Kč / rok
Připojištění odpovědnostiinfo
občanská odpovědnost
odpovědnost vlastníka
další připojištění
od 200 Kč / rok
POKRAČOVAT
Místo pojištění
upravit
Objekt je ve výstavbě
Objekt je v rekonstrukci
Předpokládané zahájení stavby
Předpokládané ukončení stavby
Předpokládané zahájení rekonstrukce
Předpokládané ukončení rekonstrukce
Způsob zadání místa pojištění
AdresaParcela
Ulice
Číslo popisné/orientační
Obec
PSČ
 
 
PSČ
Obec
Katastrální území
Číslo parcely / Typ parcely
 
 
Číslo bytové jednotky
K pojištění bytové jednotky je nutné vyplnit její číslo
POKRAČOVAT
Pojištění stavby
upravit
Typ pojišťované stavby podle způsobu jejího užívání
Pojištění je sjednáno na:
novou cenu info
obvyklou cenu info
Pojištění je sjednáno na novou cenu info
Jakou hodnotu má stavba?info
Chcete pojistit vedlejší stavby?
Všechny vedlejší stavby na 20 % pojistné částky
Všechny vedlejší stavbyinfo
X - Zrušit výběr
Nebo chci stavby specifikovat
Garážinfo
plusplus
X - Zrušit výběr
Bazén, pevně zapuštěný do terénuinfo
plusplus
X - Zrušit výběr
Hospodářská
budovainfo
plusplus
X - Zrušit výběr
Vodovodní, plynové a elektrické přípojkyinfo
plusplus
X - Zrušit výběr
Oplocení vč. brányinfo
plusplus
X - Zrušit výběr
Solární systémy a fotovoltaika umístěné mimo budovuinfo
plusplus
X - Zrušit výběr
Zahradní domek, pergolainfo
plusplus
X - Zrušit výběr
Čistička odpadních vod, nádrž na vodu nebo plyninfo
plusplus
X - Zrušit výběr
Co dalšího chcete pojistit
Okrasné zahrady (Terénní úpravy a porosty)info
plusplus
X - Zrušit výběr
Zahradní jezírkoinfo
plusplus
X - Zrušit výběr
Základní vybavení domácnostiinfo
plusplus
X - Zrušit výběr
Ztráta nájemnéhoinfo
plusplus
X - Zrušit výběr
Rozsah pojištění
Pojistná nebezpečí vandalismus, sprejerství, zkrat, přepětí, podpětí a rozbití skla a sanitárního zařízení nejsou pojištěna do oficiálního dokončení stavby nebo rekonstrukce.
Roční cena balíčkuinfo
IDEAL
EXCELENT
VIP
Požár a výbuch
Požár vč. škod vzniklých hašením, výbuch, imploze, kouř info
Havárie rozvodů
Náhlé a nahodilé poškození rozvodů plynu a elektřiny info
Doprava
náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, náraz nebo zřícení letadla, aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly info
Živel
vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námrazy info
Katastrofy
sesouvání nebo zřícení lavin, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, zemětřesení, pád stromů, stožárů a jiných předmětů info
Voda - základ
kapalina unikající z vodovodního zařízení, přetlak a zamrzání vody info
Voda - rozšířená
vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek a lom trubky info
Povodeň a záplava
povodeň, záplava info

PŘIPOJISTIT
minus plus
X - Zrušit připojištění

PŘIPOJISTIT
minus plus
X - Zrušit připojištění

PŘIPOJISTIT
minus plus
X - Zrušit připojištění
Odcizení
odcizení stavebních součástí, odcizení materiálu a techniky krádeží vloupáním nebo loupeží, náklady na opravu stavebních součástí info
Vandalismus vč. sprejerství
úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci info
Fasáda
poškození zateplené fasády zvířetem info
Skla, sanitární zařízení
náhlé a nahodilé rozbití skla a sanitárního zařízení vč. vedlejších nákladů info
Elektřina
zkrat, přepětí, podpětí, krádež elektrické energie info
Strojní a elektronická rizika
náhlé a nahodilé poškození nebo zničení pevně zabudovaných strojních stavebních součástí pojištěných staveb info
Vyklizovací a bourací náklady
náklady na nezbytné stržení dosud stojících částí pojištěné věci odvoz suti a na uložení nevyužitelných zbytků na místo nejbližší vhodné a povolené skládky info
Náhradní ubytování
náhradní ubytování v případě pojistné události info
tlačítko vybrattlačítko vybrattlačítko vybrat
Vyberte výši spoluúčastiinfo
0 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
Prohlašuji, že stavba je v dobrém technickém stavu, řádně udržovaná a nepoškozená.
Prohlašuji, že stavba slouží z více než 50 % podlahové plochy k trvalému bydlení nebo k individuální rekreaci. V případě jejího pronájmu se jedná o dlouhodobý a nikoliv o krátkodobý pronájem.
Cena celkem:
POKRAČOVAT
Pojištění domácnosti
upravit

Jakou hodnotu mají věci ve vaší domácnosti?info
plusplus
Domácnost je
Trvale obydlená
Rekreační
Rozsah pojištění
Roční cena balíčkuinfo
IDEAL
EXCELENT
VIP
Požár a výbuch
Požár vč. škod vzniklých hašením, výbuch, imploze, kouř info
Havárie rozvodů
Náhlé a nahodilé poškození rozvodů plynu a elektřiny info
Doprava
náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, náraz nebo zřícení letadla, aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly info
Živel
vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námrazy info
Katastrofy
sesouvání nebo zřícení lavin, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, zemětřesení, pád stromů, stožárů a jiných předmětů info
Voda - základ
kapalina unikající z vodovodního zařízení, přetlak a zamrzání vody info
Voda - rozšířená
vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek a lom trubky info
Povodeň a záplava
povodeň, záplava info

PŘIPOJISTIT
minus plus
X - Zrušit připojištění

PŘIPOJISTIT
minus plus
X - Zrušit připojištění

PŘIPOJISTIT
minus plus
X - Zrušit připojištění
Odcizení a vandalismus
krádež vloupáním, loupež, vandalismus vč. sprejerství, náklady na opravy stavebních součástí a náklady na výměnu zámků info
Skla, sanitární zařízení
náhlé a nahodilé rozbití skla a sanitárního zařízení vč. vedlejších nákladů info
Chladící zařízení
škody na předmětech pojištění uložených vně i uvnitř chladícího zařízení poškozené v důsledku jeho poruchy info
Elektřina
zkrat, přepětí, podpětí, krádež elektrické energie info
Cennosti
škody na cennostech (šperky, klenoty, perly, drahé kovy a kameny a předměty z nich vyrobené, mince, medaile, hodinky apod.), ceninách, cenných papírech info
Věci zvláštní hodnoty
starožitnosti, věci umělecké a historické hodnoty, jednotlivé cenné věci s hodnotou větší než 100 000 Kč / ks (s výjimkou nábytku, elektroniky a stavebních součástí, pokud nejde o starožitnost či věc umělecké a historické hodnoty) info

PŘIPOJISTIT
minus plus
X - Zrušit připojištění

PŘIPOJISTIT
minus plus
X - Zrušit připojištění

PŘIPOJISTIT
minus plus
X - Zrušit připojištění
Peníze, platební karty
škody na peněžní hotovosti, vynaložené náklady na znovuzískání nebo na zablokování karet info
Elektronika
škoda na elektrických a optických přístrojích (např. TV, PC, notebook, mobil, tablet, fotoaparát, kamera apod.). Nepatří sem domácí elektrospotřebiče (lednice, pračka, myčka, sušička apod.) info
Škody na stavebních součástech
prvky, které tvoří vnitřní prostor bytu a nebytového prostoru užívaného výlučně pojištěnými osobami, tj. stěny, vnitřní příčky, vnitřní schodiště, dveře, okna, malby, tapety, obklady, dlažby, lepené podlahové krytiny včetně plovoucích podlah, sanitární zařízení koupelen a WC, apod. info
Věci ve vozidle
škoda na pojištěných věcech, s výjimkou cenností vč. peněz v hotovosti, cenin, cenných papírů a platebních a jiných karet a věcí zvláštní hodnoty, uložených v zavazadlovém prostoru osobního vozidla info
Domácí zvířata
škoda na zvířatech nesloužících k výdělečné činnosti info
Škody na věcech mimo místo pojištění
škoda na pojištěných věcech vč. elektronických a optických přístrojů a jízdních kol a elektrokol, pokud je pojištěná osoba měla v době pojistné události na sobě nebo u sebe nebo pokud je odložila na místě k tomu určeném nebo obvyklém info
Škody na zabezpečeném prostranství
škody na pojištěných věcech vzniklé na pozemku na stejné adrese jako pojištěná domácnost, opatřeným funkčním oplocením o celkové minimální výšce 160 cm, který má uzamčené všechny vstupní otvory info
Škody v nebytovém prostoru
škody na pojištěných věcech vzniklé v nebytových prostorách v budově, kde se nachází pojištěná domácnost, a které slouží k užívání výhradně pojištěným osobám, ve společných uzamykatelné nebytových prostorách v budově, ve které se nachází pojištěná domácnost nebo v nebytových prostorách ve vedlejších budovách, avšak na stejném pozemku, jako pojištěná domácnost info
Náhradní ubytování
náhradní ubytování v případě pojistné události info
Vyklizovací náklady
náklady, které pojištěný vynaložil po pojistné události na vyklizení místa škody, odvoz suti a na uložení nevyužitelných zbytků na místo nejbližší vhodné a povolené skládky info
Náklady na přepravu a uskladnění
náklady které pojištěný vynaložil po pojistné události na přepravu a uskladnění použitelných zbytků pojištěných věcí, když se byt stal po pojistné události neobyvatelným info
tlačítko vybrattlačítko vybrattlačítko vybrat
Vyberte výši spoluúčastiinfo
0 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
Cena celkem:
POKRAČOVAT
Pojištění odpovědnosti
upravit
vyberte si druh pojištění odpovědnosti který chcete sjednat
Pojištění občanské odpovědnosti a odpovědnosti vlastníka nemovitosti
plusplus
Pojištění občanské odpovědnosti
plusplus
Pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti
plusplus
Vyberte výši spoluúčastiinfo
0 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
Cena celkem:
POKRAČOVAT
light_grey_bottom
Pojištění zcela splňuje
zákonné požadavky ČR
light_grey_bottom
Sjednání on-line
a pojištění platí ihned
light_grey_bottom
Bezpečná platba
kartou on-line
light_grey_bottom
Vícejazyčná podpora
neustále k dispozici
ZAVOLEJTE NÁM
273 190 400
transpixel
Tyto stránky používají soubory cookie pro zlepšení vašeho zážitku. Více zde
transpixel