• Kryje hromy, blesky
  i větry 
  již v nejlevnějším balíčku
 • Zajistí
  náhradní ubytování

  až do výše 30 tis. Kč
 • Obsahuje občanskou
  odpovědnost

  i odpovědnost vlastníka
 • Zajistí asistenční služby,
  které jsou pro pojištěné klienty zdarma

Přehled balíčků pojištění majetku

  Ideal Excelent VIP
Živelná rizika ok ok ok
Povodeň a záplava fail fail ok
Základní vodovodní škody ok ok ok
Nadstandardní vodovodní škody fail max
25 tis. Kč
max
50 tis. Kč
Náhradní ubytování ok ok ok
Poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem
nebo hlodavci
ok ok ok
Odcizení na stavbě max
25 tis. Kč
max
100 tis. Kč
max
200 tis. Kč
Vandalismus  ok ok ok

Rozsah pojištění odpovědnosti

  Ideal Excelent VIP
Újma na zdraví 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Újma na věci 500 000 Kč 1 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Následná finanční újma 250 000 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč
Nemajetková újma 25 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč
MaxDomov

Pojištění majetku a odpovědnosti MaxDomov

Se slevou až 25 % při online sjednání

Sjednat on-line

 

Proti čemu Vás chráníme?

 

 • Tíha sněhu

  Tíha sněhu
  a námrazy

 • Vystoupení vody

  Vystoupení vody
  z kanalizace

 • Náraz dopravního prostředku

  Náraz
  dopravního prostředku

 • Krádež, vloupání

  Krádež, vloupání
  a loupežné přepadení

 • Vandalismus

  Vandalismus
  v domácnosti i na stavbě

 • Zkrat, podpětí, přepětí

  Zkrat, podpětí a přepětí
  či poškození fasády

Co vás nejvíce zajímá

Jaké telefonní číslo používá asistenční služba MaxDomov?

V případě potřeby volejte na telefonní číslo +420 296 339 687. Asistenční služby jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.

Jaké dokumenty jsou potřebné k provedení likvidace pojistné události?

Ke kladnému vyřízení pojistné události je nutné doložit vyplněný formulář pro nahlášení škodné události, v případě odcizení, poškození nebo zničení věci nabývací doklady, protokol o nahlášení odcizení, v případě odcizení, které je důsledkem vloupání také usnesení. Vhodnou součástí je také fotodokumentace poškození a poškozených věcí.

Jsou součástí pojištění nemovitosti kryté také skleníky, fóliovníky a studny?

Ano, uvedené předměty jsou v případě vzniku nahodilé události kryty jako vedlejší stavby, tzn. není nutné si je připojistit.

Mohu si pojistit stavbu nebo byt ve výstavbě?

Ano, je to možné. Naše pojištění ochrání Vaši nemovitost od začátku až po jeho dokončení a kolaudaci.Jedinou podmínkou je umístění stavby na území České republiky.

Kdo všechno může využívat  pojištění odpovědnosti, resp. jaké osoby jsou spolupojištěné?

Jedná se o manžela/manželku nebo druha/družku pojištěného. Dále sem spadají děti do 26 let (i nevlastní) a osvojenci nebo děti, které byly svěřeny pojištěnému, manželovi/manželce nebo druhu/družce do pěstounské péče.

Jaké druhy pojištění odpovědnosti nabízíte a která varianta je pro mě vhodná?

Maxima pojišťovna připravila dvě varianty pojištění odpovědnosti. První se vztahuje na odpovědnost za škody občana, která se vztahuje na aktivity pojištěného v běžném občanském životě, při rekreaci nebo zábavě, a druhá možnost kryje škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou nemovitosti.