Majetek a odpovědnost

 • Kryje hromy, blesky
  i větry 
  již v nejlevnějším balíčku
 • Zajistí
  náhradní ubytování

  až do výše 50 tis. Kč
 • Obsahuje občanskou
  odpovědnost

  i odpovědnost vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti
 • Asistenční služby
  až do výše 5 000 Kč bez omezení frekvence čerpání

Přehled limitů balíčků pro pojištění obývané stavby

  Ideal Excelent VIP
Živel

vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námrazy

ok ok ok
Požár a výbuch

Požár, výbuch, imploze, kouř

ok ok ok
Katastrofy

sesuv půdy, sněhová lavina, zřícení skal a zemin zemětřesení, pád stromů a stožárů

ok ok ok
Voda - základ

unikající kapalina, přetlak a zamrzání vody

ok ok ok
Voda - rozšířená

vystoupení vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
Povodeň a záplava

povodeň, záplava

připojištění,
max.10mil. Kč
připojištění,
max.10mil. Kč
připojištění,
max.10mil. Kč
Havárie rozvodů

náhlé a nahodilé poškození rozvodů plynu a elektřiny

ok ok ok
Elektřina

zkrat, přepětí, podpětí, krádež elektrické energie

max.
30 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
max.
200 tis. Kč
Náhradní ubytování

náhradní ubytování v případě škody

max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
Skla a sanitární zařízení

rozbití skla nepojištěným nebezpečím, rozbití sanitárního zařízení nepojištěným nebezpečím

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
200 tis. Kč
Vyklizovací a bourací náklady

náklady na nezbytné stržení dosud stojících částí pojištěné věci
odvoz suti a na uložení nevyužitelných zbytků na místo nejbližší
vhodné a povolené skládky

10 % PČ,
max. 100 tis. Kč
10 % PČ,
max. 100 tis. Kč
10 % PČ,
max. 100 tis. Kč
Strojní a elektronická rizika

náhlé a nahodilé poškození nebo zničení pevně zabudovaných
strojních stavebních součástí pojištěných staveb

fail fail max.
50 tis. Kč
Vandalismus vč. sprejerství

vandalismus, sprejerství - znečištění, zabarvení

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
Odcizení - stavby

odcizení stavebních součástí, odcizení materiálu a techniky krádeží
vloupáním nebo loupeží, náklady na opravu stavebních součástí

max.
50 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
max.
500 tis. Kč
Fasáda - stavby

poškození zateplené fasády zvířetem

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
80 tis. Kč

Rozsah pojištění odpovědnosti

Volitelný limit 1 mil. Kč / 2,5 mil. Kč / 5 mil. Kč / 10 mil. Kč / 20 mil. Kč / 50 mil. Kč.

Možnost výběru připojištění občanské odpovědnosti i odpovědnosti vlastníka nemovitosti.

  Min. pojistná částka  Max. pojistná částka  
Pojištění odpovědnosti 1 000 000 Kč 50 000 000 Kč  
Pojištění MaxDomov

Pojištění odpovědnosti pro celou Vaši rodinu a domácí mazlíčky za cenu, která Vás nevyšplouchne.

Časově omezená sleva 40 %. Spočítejte si pojistné.

Chci sjednat

 

Proti čemu Vás chráníme?

 

 • Tíha sněhu

  Tíha sněhu
  a námrazy

 • Vystoupení vody

  Vystoupení vody
  z kanalizace

 • Náraz dopravního prostředku

  Náraz
  dopravního prostředku

 • Krádež, vloupání

  Krádež vloupáním
  a loupež

 • Vandalismus

  Vandalismus
  v domácnosti i na stavbě

 • Zkrat, podpětí, přepětí

  Zkrat, podpětí a přepětí
  či poškození fasády

Co vás nejvíce zajímá

Jaké telefonní číslo používá asistenční služba MaxDomov?

V případě potřeby volejte na telefonní číslo +420 296 339 687. Asistenční služby jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.

Jaké dokumenty jsou potřebné k provedení likvidace pojistné události?

Ke kladnému vyřízení pojistné události je nutné doložit vyplněný formulář pro nahlášení škodné události, v případě odcizení, poškození nebo zničení věci nabývací doklady, protokol o nahlášení odcizení, v případě odcizení, které je důsledkem vloupání také usnesení. Vhodnou součástí je také fotodokumentace poškození a poškozených věcí.

Jsou součástí pojištění nemovitosti kryté také skleníky, fóliovníky a studny?

Ano, uvedené předměty jsou v případě vzniku nahodilé události kryty jako vedlejší stavby, tzn. není nutné si je připojistit.

Mohu si pojistit stavbu nebo byt ve výstavbě?

Ano, je to možné. Naše pojištění ochrání Vaši nemovitost od začátku až po jeho dokončení a kolaudaci.Jedinou podmínkou je umístění stavby na území České republiky.

Kdo všechno může využívat  pojištění odpovědnosti, resp. jaké osoby jsou spolupojištěné?

Jedná se o manžela/manželku nebo druha/družku pojištěného. Dále sem spadají děti do 26 let (i nevlastní) a osvojenci nebo děti, které byly svěřeny pojištěnému, manželovi/manželce nebo druhu/družce do pěstounské péče.

Jaké druhy pojištění odpovědnosti nabízíte a která varianta je pro mě vhodná?

Maxima pojišťovna připravila dvě varianty pojištění odpovědnosti. První se vztahuje na odpovědnost za škody občana, která se vztahuje na aktivity pojištěného v běžném občanském životě, při rekreaci nebo zábavě, a druhá možnost kryje škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou nemovitosti.