Liên hệ

Các bạn hãy liên lạc với chúng tôi

 

 

 

Bạn muốn trao đổi về bảo hiểm không?

Kariéra

Trao đổi bằng tiếng Séc,  tiếng Ucraina và tiếng Nga
Hanna Hulidzina
nhân viên của chi nhánh
Số điện thoại +420 273 190 400
E-mail info@maxima-as.cz

Kariéra

Trao đổi bằng tiếng Séc,  tiếng Anh và tiếng Nga
Bc. Karina Simonian
nhân viên của chi nhánh
Số điện thoại +420 273 190 400
E-mail info@maxima-as.cz

 

 

 
Centrála

MAXIMA pojišťovna, a.s.

Italská 1583/24
120 00 Praha 2 Vinohrady

Chi nhánh
Thứ hai - Thứ năm: 8:30 - 17:30
Thứ sâu: 8:30 - 16:30
Số điện thoại: +420 273 190 400

Closed until 10. 1. 2021

Trung tâm công ty bảo hiểm
Thứ hai - Thứ sâu: 8:00 - 16:30
Số điện thoại: +420 273 190 400

Những thông số về công ty bảo hiểm:
IČO: 61328464
DIČ: CZ61328464
ID hộp thư điện tử: q23e43v
Mã số LEI: 315700NB6W668ACJX347

 

 

Dịch vụ trợ giúp

Dịch vụ trợ giúp

Các dịch vụ trợ giúp khẩn cấp và những chăm sóc khác không chỉ tại Séc mà ở cả nước ngoài. Trợ giúp khẩn cấp với các khách hàng hoạt động liên tục, tức là 7 ngày trong tuần và 24 giờ hàng ngày.  Đó là một phần của bảo hiểm, ví dụ như bảo hiểm du lịch, tài sản, sức khỏe hoặc tai nạn.

Trợ giúp khẩn cấp

Kontaktní místa