Các cơ sở y tế thỏa thuận

Nhắc nhở dành cho khách hàng của hãng bảo hiểm MAXIMA! Ngoài việc cung cấp chăm sóc dịch vụ y tế cần thiết và khẩn cấp, các cơ sở y tế được đánh dấu cũng cung cấp các dịch vụ y tế hạng sang, kể cả chương trình y tế cá nhân. Hãng bảo hiểm MAXIMA sẽ KHÔNG THANH TOÁN các chi phí dịch vụ hạng sang này trong khuôn khổ bảo hiểm y tế dành cho người nước ngoài! Do đó, chúng tôi khuyên khách hàng hãy liên hệ trước với cơ sở y tế và hãy hỏi về phạm vi và những điều kiện để được cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu.

Enter an address to filter results.
Janského 2254/45, 155 00, Praha 13
Bác sĩ đa khoa, Nội khoa và đánh giá y khoa, Khoa tim mạch
+420 608 627 461
Dělnická 120, 252 41 Dolní Břežany
Bác sĩ đa khoa, Nội khoa và đánh giá y khoa, Khoa tim mạch
+420 777 297 887
Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
Nha khoa
+420 702 027 088
Cơ sở y tế yêu cầu khách hành thanh toán cho việc khám bệnh. Khách hàng có quyền được hãng bảo hiểm hoàn trả lại (sau khi xuất trình biên lai thanh toán gốc và báo cáo y tế của bác sĩ). Quyền lợi bảo hiểm sẽ được thanh toán hoặc giảm tương ứng theo biểu giá của bảo hiểm y tế công cộng tại Cộng hòa Séc. (phù hợp với Điều kiện bảo hiểm chung cho Bảo hiểm y tế toàn phần dành cho người nước ngoài , Điều VI., Quyền lợi bảo hiểm, điểm 6.)
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Alšova 462, 277 11 Neratovice
Chăm sóc y tế toàn diện
+420 315 637 111
Myslbekova 29, 615 00 Brno
Bác sĩ đa khoa dành cho trẻ em và thanh thiếu niên
+420 548 531 732
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Ke Stáčírně 607/2, 149 00 Praha 4
Nha khoa
+420 773 568 880
Cơ sở y tế yêu cầu khách hành thanh toán cho việc khám bệnh. Khách hàng có quyền được hãng bảo hiểm hoàn trả lại (sau khi xuất trình biên lai thanh toán gốc và báo cáo y tế của bác sĩ). Quyền lợi bảo hiểm sẽ được thanh toán hoặc giảm tương ứng theo biểu giá của bảo hiểm y tế công cộng tại Cộng hòa Séc. (phù hợp với Điều kiện bảo hiểm chung cho Bảo hiểm y tế toàn phần dành cho người nước ngoài , Điều VI., Quyền lợi bảo hiểm, điểm 6.)
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Na Struze 230/6, 110 00 Praha 1
Phòng khám phẫu thuật
+420 224 934 410
Senovážné náměstí 1463/5, 110 00 Praha 1
Bác sĩ đa khoa, Chăm sóc y tế toàn diện
+420 725 944 997
Bolzanova 1679/3, 110 00 Praha 1
Bác sĩ đa khoa
+420 739 064 392

Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.

MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.

Podolská 137/152, 147 00 Praha 4
Khoa dị ứng, Khoa miễn dịch
+420 241 412 910
Štěpánská 11, 120 00 Praha 2
Bác sĩ đa khoa
+420 739 319 942
Tovární 19, 250 90 Jirny
Bác sĩ đa khoa, Chăm sóc y tế toàn diện
+420 228 805 800
Jeseniova 780/101. 130 00 Praha 3
Phòng thí nghiệm y tế
+420 271 775 409
Žižkova 282, 282 01 Český Brod
Chăm sóc y tế toàn diện
+420 321 610 811
Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4
Phòng khám phẫu thuật
261 006 308
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Vinohradská 1513/176, 130 00 Praha 3
Phòng khám phẫu thuật
+420 272 738 671
Vršovická 1461/64, 101 00, Praha 10
Nha khoa
+420 222 944 444
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Helénská 1799/4, 120 00 Praha 2
Nha khoa
+420 608 830 877
Cơ sở y tế yêu cầu khách hành thanh toán cho việc khám bệnh. Khách hàng có quyền được hãng bảo hiểm hoàn trả lại (sau khi xuất trình biên lai thanh toán gốc và báo cáo y tế của bác sĩ). Quyền lợi bảo hiểm sẽ được thanh toán hoặc giảm tương ứng theo biểu giá của bảo hiểm y tế công cộng tại Cộng hòa Séc. (phù hợp với Điều kiện bảo hiểm chung cho Bảo hiểm y tế toàn phần dành cho người nước ngoài , Điều VI., Quyền lợi bảo hiểm, điểm 6.)
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Pod Barvířkou 593/10, 150 00, Praha 5
Bác sĩ đa khoa
251 556 552 
Majerského 2035/15, 149 00 Praha 4
Bác sĩ đa khoa, Nội khoa và đánh giá y khoa
+420 736 164 647
Koněvova 1116/83, 130 00 Praha 3
Nha khoa
+420 774 566 657
Cơ sở y tế yêu cầu khách hành thanh toán cho việc khám bệnh. Khách hàng có quyền được hãng bảo hiểm hoàn trả lại (sau khi xuất trình biên lai thanh toán gốc và báo cáo y tế của bác sĩ). Quyền lợi bảo hiểm sẽ được thanh toán hoặc giảm tương ứng theo biểu giá của bảo hiểm y tế công cộng tại Cộng hòa Séc. (phù hợp với Điều kiện bảo hiểm chung cho Bảo hiểm y tế toàn phần dành cho người nước ngoài , Điều VI., Quyền lợi bảo hiểm, điểm 6.)
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Masarykova 31, 602 00 Brno
Bác sĩ đa khoa
+420 603 238 283
Za Humny 650, 400 04 Trmice/Ústí nad Labem
Bác sĩ đa khoa
475 620 521
Za Humny 650, Trmice/Ústí nad Labem, 400 04
Bác sĩ đa khoa
+ 420 475 620 521
Chelčického 448, 413 01 Roudnice nad Labem
Bác sĩ đa khoa
416 841 279
Chelčického 448, Roudnice nad Labem, 413 01
Bác sĩ đa khoa
+420 416 841 279
Náměstí Jana Pernera 446, 560 02 Česká Třebová
Chăm sóc y tế toàn diện
+420 465 568 411
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Boleslavská 1854, 288 02 Nymburk
Chăm sóc y tế toàn diện
+420 321 022 211
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Jeremenkova 40/1056, 772 52 Olomouc
Chăm sóc y tế toàn diện
+420 581 071 555
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Tyršova 34, 728 06 Ostrava
Chăm sóc y tế toàn diện
+420 595 002 608
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Švihovská 14, 301 00 Plzeň
Chăm sóc y tế toàn diện
+420 972 523 200
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Vladislavova 17, 110 00 Praha 1
Bác sĩ đa khoa, Chăm sóc y tế toàn diện
+420 221 087 087
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Italská 560/37, 120 00 Praha 2
Bác sĩ đa khoa, Chăm sóc y tế toàn diện
+420 221 087 111
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Chăm sóc y tế toàn diện
+420 532 231 111
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Chăm sóc y tế toàn diện
+420 495 831 111
Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
Chăm sóc y tế toàn diện
+420 267 162 212
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Chăm sóc y tế toàn diện
+420 585 851 111
Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
Chăm sóc y tế toàn diện
+420 377 401 111
Cơ sở y tế yêu cầu khách hành thanh toán cho việc khám bệnh. Khách hàng có quyền được hãng bảo hiểm hoàn trả lại (sau khi xuất trình biên lai thanh toán gốc và báo cáo y tế của bác sĩ).
Pekařská 53, 656 91 Brno
Chăm sóc y tế toàn diện
+420 543 181 111
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Bác sĩ đa khoa, Chăm sóc y tế toàn diện
+420 224 431 111
Tại khoa tiếp nhận khẩn cấp tại Bệnh viện MOTOL dành cho người lớn, áp dụng quy định phải trả lệ phí 5.000 Kč để điều trị trong trường hợp không phải là vấn đề cấp tính, không đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Giá đã bao gồm việc được bác sĩ khám sơ bộ. Lệ phí sẽ thu tại phòng tiếp nhận bệnh nhân của Khoa tiếp nhận khẩn cấp. Hãng bảo hiểm MAXIMA sẽ KHÔNG THANH TOÁN lệ phí này trong khuôn khổ bảo hiểm y tế dành cho người nước ngoài!
Armády 244/4, 152 00 Praha 5
Nha khoa
+420 257 218 108
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Zenklova 340/22, 180 00, Praha 8
Phụ khoa
776 303 046
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Hloubětínská 3/13, 198 00 Praha 9
Phụ khoa
+420 225 000 888
Masarykova 101, 664 42 Modřice
Phụ khoa
+420 530 508 635
Makovského nám.3147/2, 616 00 Brno
Phụ khoa
+420 739 063 132
Sokolovská 979/209, 190 00, Praha 9
Phụ khoa
+420 778 046 108
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Krakovska 9, 110 00, Praha 1
Nha khoa
775 456 969
Medical facility also provide health care services that exceed the standard scope of public health insurance in the Czech Republic.
MAXIMA insurance company DOES NOT COVER these above-standard costs within the health insurance for foreigners.
Evropská 423/178, 160 00 Praha 6
Phụ khoa
+420 220 303 870
Na Truhlářce 62, 185 85 Praha 8
Khoa tim mạch
+420 266 083 011
Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary
Chăm sóc y tế toàn diện
+420 354 225 111