Smluvní zařízení

Upozornění pro klienty MAXIMA pojišťovny! Označená zdravotnická zařízení kromě nutné a neodkladné péče poskytují také nadstandardní zdravotnícké služby, vč. individuálních zdravotnických programů. Tyto nadstandartní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ! Doporučujeme proto klientům vždy předem kontaktovat zdravotnické zařízení a informovat se ohledně rozsahu a podmínek požadované zdravotní péče.

Enter an address to filter results.
Janského 2254/45, 155 00, Praha 13
Praktický lékař, Interní lékařství, Kardiologie
+420 608 627 461
Dělnická 120, 252 41 Dolní Břežany
Praktický lékař, Interní lékařství, Kardiologie
+420 777 297 887
Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
Stomatologie
+420 702 027 088
Zdravotnické zařízení vyžaduje za vyšetření úhradu klientem. Klient má nárok na zpětnou úhradu od pojišťovny  ( po předložení originálu dokladu o zaplacení a lékařské zprávy ). Pojistné plnění bude vyplaceno popřípadě kráceno dle cen veřejného zdravotního pojištění ČR. ( v souladu s Všeobecnými pojistnými podmínkami pro komplexní zdravotní pojištění cizinců, Článek VI., Pojistné plnění, bod 6. )
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.
Alšova 462, 277 11 Neratovice
Univerzální zdravotní péče
+420 315 637 111
Myslbekova 29, 615 00 Brno
Praktický lékař pro děti a dorost
+420 548 531 732
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.
Ke Stáčírně 607/2, 149 00 Praha 4
Stomatologie
+420 773 568 880
Zdravotnické zařízení vyžaduje za vyšetření úhradu klientem. Klient má nárok na zpětnou úhradu od pojišťovny  ( po předložení originálu dokladu o zaplacení a lékařské zprávy ). Pojistné plnění bude vyplaceno popřípadě kráceno dle cen veřejného zdravotního pojištění ČR. ( v souladu s Všeobecnými pojistnými podmínkami pro komplexní zdravotní pojištění cizinců, Článek VI., Pojistné plnění, bod 6. )
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.
Na Struze 230/6, 110 00 Praha 1
Chirurgická ambulance
+420 224 934 410
Senovážné náměstí 1463/5, 110 00 Praha 1
Praktický lékař, univerzální zdravotní péče
+420 725 944 997
Bolzanova 1679/3, 110 00 Praha 1
Praktický lékař
+420 739 064 392

Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.

Podolská 137/152, 147 00 Praha 4
Alergologie, Imunologie
+420 241 412 910
Štěpánská 11, 120 00 Praha 2
Praktický lékař
+420 739 319 942
Tovární 19, 250 90 Jirny
Praktický lékař, univerzální zdravotní péče
+420 228 805 800
Jeseniova 780/101. 130 00 Praha 3
Zdravotnická laboratoř
+420 271 775 409
Žižkova 282, 282 01 Český Brod
Univerzální zdravotní péče
+420 321 610 811
Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4
Chirurgická ambulance
261 006 308
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.
Vinohradská 1513/176, 130 00 Praha 3
Chirurgická ambulance
+420 272 738 671
Helénská 1799/4, 120 00 Praha 2
Stomatologie
+420 608 830 877
Zdravotnické zařízení vyžaduje za vyšetření úhradu klientem. Klient má nárok na zpětnou úhradu od pojišťovny  ( po předložení originálu dokladu o zaplacení a lékařské zprávy ). Pojistné plnění bude vyplaceno popřípadě kráceno dle cen veřejného zdravotního pojištění ČR. ( v souladu s Všeobecnými pojistnými podmínkami pro komplexní zdravotní pojištění cizinců, Článek VI., Pojistné plnění, bod 6. )
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.
Pod Barvířkou 593/10, 150 00, Praha 5
Praktický lékař
251 556 552 
Majerského 2035/15, 149 00 Praha 4
Praktický lékař, Interní a posudkové lékařství
+420 736 164 647
Koněvova 1116/83, 130 00 Praha 3
Stomatologie
+420 774 566 657
Zdravotnické zařízení vyžaduje za vyšetření úhradu klientem. Klient má nárok na zpětnou úhradu od pojišťovny  ( po předložení originálu dokladu o zaplacení a lékařské zprávy ). Pojistné plnění bude vyplaceno popřípadě kráceno dle cen veřejného zdravotního pojištění ČR. ( v souladu s Všeobecnými pojistnými podmínkami pro komplexní zdravotní pojištění cizinců, Článek VI., Pojistné plnění, bod 6. )
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.
Masarykova 31, 602 00 Brno
Praktický lékař
+420 603 238 283
Za Humny 650, Trmice/Ústí nad Labem, 400 04
Praktický lékař
+ 420 475 620 521
Chelčického 448, Roudnice nad Labem, 413 01
Praktický lékař
+420 416 841 279
Náměstí Jana Pernera 446, 560 02 Česká Třebová
Univerzální zdravotní péče
+420 465 568 411
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.
Boleslavská 1854, 288 02 Nymburk
Univerzální zdravotní péče
+420 321 022 211
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.
Jeremenkova 40/1056, 772 52 Olomouc
Univerzální zdravotní péče
+420 581 071 555
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.
Tyršova 34, 728 06 Ostrava
Univerzální zdravotní péče
+420 595 002 608
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.
Švihovská 14, 301 00 Plzeň
Univerzální zdravotní péče
+420 972 523 200
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.
Vladislavova 17, 110 00 Praha 1
Praktický lékař, univerzální zdravotní péče
+420 221 087 087
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR. Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.
Italská 560/37, 120 00 Praha 2
Praktický lékař, univerzální zdravotní péče
+420 221 087 111
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Univerzální zdravotní péče
+420 532 231 111
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Univerzální zdravotní péče
+420 495 831 111
Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
Univerzální zdravotní péče
+420 267 162 212
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Univerzální zdravotní péče
+420 585 851 111
Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
Univerzální zdravotní péče
+420 377 401 111

Zdravotnické zařízení vyžaduje za vyšetření úhradu klientem. Klient má nárok na zpětnou úhradu od pojišťovny (po předložení originálu dokladu o zaplacení a lékařské zprávy).

Pekařská 53, 656 91 Brno
Univerzální zdravotní péče
+420 543 181 111
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Praktický lékař, Univerzální zdravotní péče
+420 224 431 111

Na Urgentním příjmu FN MOTOL pro dospělé je zaveden poplatek 5 000 CZK za ošetření, v případě, že se nejedná o akutní problém, při kterém by byl pacient v ohrožení života. Cena zahrnuje základní vyšetření lékařem. Poplatek je vybírán na recepci Urgentního příjmu. Tento poplatek MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.

Armády 244/4, 152 00 Praha 5
Stomatologie
+420 257 218 108
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.
Zenklova 340/22, 180 00, Praha 8
Gynekologie
776 303 046
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.
Hloubětínská 3/13, 198 00 Praha 9
Gynekologie
+420 225 000 888
Masarykova 101, 664 42 Modřice
Gynekologie
+420 530 508 635
Makovského nám.3147/2, 616 00 Brno
Gynekologie
+420 739 063 132
Krakovska 9, 110 00, Praha 1
Stomatologie
775 456 969
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.
Evropská 423/178, 160 00 Praha 6
Gynekologie
+420 220 303 870
Na Truhlářce 62, 185 85 Praha 8
Kardiologie
+420 266 083 011
Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary
Univerzální zdravotní péče
+420 354 225 111
Zakladatelská 975/22, 735 06 Karviná
Univerzální zdravotní péče
+420 596 380 111
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Univerzální zdravotní péče
+420 477 111 111
U Nemocnice 1, 405 02 Děčín
Univerzální zdravotní péče
+420 412 705 111
Kochova 1185, 430 01 Chomutov
Univerzální zdravotní péče
+420 474 447 111