Bảo hiểm y tế toàn phần với người nước ngoài

 • Tỷ lệ thuận lợi cho dịch vụ đã được chứng minh, đặc biệt đối với sinh viên dưới 30 tuổi.
 • Bảo hiểm phù hợp chủ yếu cho cư trú dài hạn với người nước ngoài tại Cộng Hòa Séc.
 • 140 cơ sở y tế hợp tác trên toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Séc
 • Các chương trình hỗ trợ và sức khỏe MaxCare cao cấp. Bảo hiểm trách nhiệm cho các hợp đồng hàng năm và dài hơn.

Bảo hiểm hoạt động như thế nào?

 

Sjednání online

1

Bạn có thể ký hợp đồng trực tuyến trên trang của chúng tôi, tại chi nhánh của chúng tôi hoặc tại các cơ sở tác nghiệp được phép của chúng tôi. 

smluvní zařízení

2

Trong trường hợp có vấn đề về sức khỏe thì tốt nhất bạn hãy đến các cơ sở y tế hợp tác với chúng tôi,  bạn có thể tìm thấy danh sách các cơ sở đó trên trang website.

placení

3

Bạn không phải quan tâm đến việc thanh toán. Kinh phí trị bệnh sẽ do công ty bảo hiểm tự giải quyết với bác sĩ hoặc với cơ sở y tế đó. 

 

bảo hiểm bao gồm những gì?

Nội dung bảo hiểm Bảo hiểm y tế toàn phần với người nước ngoài
Tiêu chuẩn
Bảo hiểm y tế toàn phần với người nước ngoài
Độc quyền
Chăm sóc sức khỏe toàn phần ok ok
Xét nghiệm bác sĩ khẩn cấp ok ok
Giới hạn cho một sự việc của bảo hiểm 400 000 EUR 600 000 EUR
Giới hạn cho việc vận chuyển về quê hương 400 000 EUR 600 000 EUR
Giới hạn bảo hiểm trong các nước thuộc Schengen với phạm vi cần thiết và chăm sóc không trì trệ 30 000 EUR 100 000 EUR
Bảo hiểm trách nhiệm (cho hợp đồng 1 năm và dài hơn) ok ok
Dịch vụ trợ giúp miễn phí ok ok
Khám chữa răng khẩn cấp 400 EUR 1 000 EUR
Kiểm tra định kỳ ok ok
Tiêm chủng bắt buộc trong phạm vi bảo hiểm công cộng ok ok
Đơn thuốc của bác sĩ trong phạm vi bảo hiểm công cộng ok ok
Đảm bảo các điều kiện pháp lý cho cư trú với người nước ngoài trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Séc ok ok
Mang thai và sinh con không có thời gian chờ đợi trong biến thể Premium bao gồm. Gói mang thai khả năng bảo hiểm fail
Chương trình MaxCare (tổng giới hạn bảo hiểm)** fail 4 000Kč
Dịch vụ TeleMedic miễn phí fail ok


* Chúng tôi lưu ý rằng việc chữa răng sẽ thanh toán bằng tiền mặt theo giá bảo hiểm y t ế công cộng với giới hạn 400 / 1 000 EUR.

** Bảo hiểm bao gồm khoản đóng góp cho các chương trình hỗ trợ và sức khỏe MaxCare trên tiêu chuẩn cũng như Gói Mang thai ngoài phạm vi chăm sóc được bảo hiểm công chi trả.

Việc gọi dịch vụ y tế khẩn cấp được bảo hiểm trong trường hợp tính mạng bị đe dọa trước mắt (suy sụp, động kinh, chấn thương, sinh con).
Công ty bảo hiểm không chi trả cho việc đến gặp bác sĩ để loại bỏ bọ ve. Chúng tôi khuyên bạn nên đến hiệu thuốc, nơi có sẵn các dụng cụ và chế phẩm dành cho việc này.  

Bảo hiểm y tế toàn phần với người nước ngoài

Bảo hiểm y tế toàn phần với người nước ngoài

được thiết lập qua kinh nghiệm lâu năm cho bảo hiểm với người nước ngoài

Đặt lịch hẹn trực tuyến

 

Những thuận lợi của bảo hiểm

 

 • Splňuje legislativu

  Bảo hiểm đảm bảo các điều kiện theo qui chế của luật về cư trú với người nước ngoài tại Cộng Hòa Séc

 • ošetření

  Trị bệnh tại các cơ sở y tế hợp tác mà không phải thanh toán trực tiếp

 • shengen

  Bao gồm cả chăm sóc cần thiết và không trì trệ trong phạm vi khối Schengen

 • limit

  Giới hạn thực hiện lên tới 600.000 EUR

 • odp

  Với hợp đồng dài hơn 1 năm thì trong giá thành có cả bảo hiểm trách nhiệm của công dân/p>

 • smluvní zařízení

  Chát lượng và mạng lưới khám bệnh rộng rãi trên toàn bộ nước Cộng Hòa Séc

Cái gì làm bạn quan tâm nhất

Những gì khác nhau giữa Bảo hiểm y tế toàn phần với người nước ngoài và Bảo hiểm cần thiết và chăm sóc không trì trệ với người nước ngoài?

Bảo hiểm y tế toàn diện dành cho người nước ngoài đặc biệt dành cho những người cư trú lâu dài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc và quan tâm đến việc chăm sóc y tế toàn diện tại các cơ sở y tế có hợp đồng, thường không thanh toán trực tiếp phí điều trị. Là một phần của bảo hiểm này, có thể thu xếp thêm bảo hiểm mang thai và sinh nở. Bảo hiểm chăm sóc cần thiết và khẩn cấp chỉ chi trả cho điều trị cấp tính và chủ yếu được tìm kiếm bởi những người dự định ở lại Cộng hòa Séc trong tối đa 3 tháng.

Có những hoàn cảnh nào mà bảo hiểm này không chấp nhận không?

Bảo hiểm này không thể được áp dụng trong trường hợp được gọi là du lịch y tế (tức là cố ý đến Cộng hòa Séc với mục đích được chăm sóc sức khỏe), khi cá nhân đó là người tham gia bảo hiểm y tế công cộng của Cộng hòa Séc, và nó cũng không thể áp dụng cho bệnh tật và thương tích xảy ra trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, ngoại trừ biến thể Độc quyền không tuân theo hạn chế này. Hơn nữa, bảo hiểm không bao gồm các dịch vụ không được chấp nhận về mặt y tế hoặc pháp lý và bảo hiểm không áp dụng cho các thiệt hại do cố ý, thiệt hại do vi phạm quy trình điều trị hoặc trong trường hợp có lỗi hoặc đồng lỗi. Bảo hiểm không bao gồm các sự kiện có hại (ngoại trừ tai nạn) xảy ra do uống rượu, ma túy và các chất hướng thần khác, chăm sóc vật lý trị liệu không cần thiết để loại bỏ các biến chứng sức khỏe ngay lập tức và các hoạt động thẩm mỹ và thẩm mỹ gây ra không phải là một phần của việc điều trị.

Một phần của bảo hiểm y tế toàn diện cho người nước ngoài là bảo hiểm trách nhiệm của công dân. Bảo hiểm này dành cho ai và nó bao gồm những gì?

Bảo hiểm này là một phần tự động của các hợp đồng được ký kết có thời hạn một năm hoặc lâu hơn và bao gồm các tổn thương về sức khỏe và tính mạng, thiệt hại về tài sản đối với tài sản hoặc động vật, bao gồm chi phí điều trị thú y cho động vật bị thương và các thiệt hại về tài sản sau đó (thiệt hại tài chính do hậu quả).

Bạn của tôi có thể ký bảo hiểm này thay tôi không?

Điều đó là có thể. Người đứng ra ký bảo hiểm thì trong hợp đồng sẽ được ghi là người ký hợp đồng và người có tên trong hợp đồng sẽ là người được bảo hiểm. Người đứng ra ký hợp đồng càn phải có chứng từ nhận dạng của mình cùng thông tin về người được bảo hiểm (đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số họ chiếu và địa chỉ sẽ sống tại Cộng Hòa Séc)

Người nước ngoài sống tại Cộng Hòa Séc có nghĩa vu có bảo hiểm y tế không?

Phải có. Có hai loại bảo hiểm mà người nước ngoài có thể lựa chọn: bảo hierm y té công cộng hoặc bảo hiểm y tế thương mại. Bảo hiểm y tế công cộng của Séc được sử dụng cho mọi người mà khong cần q uan tâm đến quốc tịch với địa chỉ thường trú tại Cộng Hòa Séc và với cả những ai không có địa chỉ thường trú tại Cộng Hòa Séc nhưng làm việc tại công ty có trụ sở tại Cộng Hòa Séc. Trong trường hợp một ai đó không đảm bảo mọt trong các điều kiện thì phải ký hợp đồng bảo hiểm y tế thương mại. Cả hai trường hợp ddeuf có giá trị để được cấp visa. 

Tôi là nữ công dân nước ngoài sống tại Cộng Hòa Séc và tôi có kế hoạch sẽ có thaio hoặc đã có thai. Có tồn tại cho tôi khả năng bảo hiểm nào không?

Có, Maxima pojišťovna cung cấp Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cao cấp cho những phụ nữ này. Bảo hiểm này dành cho phụ nữ mang thai trong độ tuổi từ 15 đến 50 và chi trả các chi phí thanh toán cho các thủ tục y tế tiêu chuẩn liên quan đến việc theo dõi người được bảo hiểm tại phòng khám thai và sau đó sinh con tại cơ sở y tế có hợp đồng của công ty bảo hiểm. Đồng thời, nó đưa ra giới hạn đáp ứng vượt quá phạm vi chăm sóc sức khỏe thường được cung cấp tại phòng khám thai lên tới 3.000 Kč, được gọi là Gói Mang thai. Họ sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn tại chi nhánh Maxima pojišťovna.

Tôi có con nhỏ hơn 1 tuổi. Tôi có thẻ ký bảo hiểm cho con không? 

Pojišťovna Maxima cung cấp bảo hiểm cho trẻ em từ 1 tuổi.

Bảo hiểm y tế với người nước ngoài có thể ký trực tuyến. Hoạt động của nó như thế nào?

Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp này sẽ có giá trị sau khi thanh toán tiefn bảo hiểm và bạn sẽ nhận được tất cả các chứng từ cần thiết qua email của bạn. Quá trình ký hợp đồng đơn giản, bạn sẽ tiến hành các bước theo hướng dẫn trên trang với ngôn ngữ tiện lợi nhất cho bạn (tiếng Séc, tiếng Anh, tiếng Nga, tiengs TRung Quốc, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha).

Làm sao tôi có thể thay đổi/sửa chữa các dữ liệu trong hợp đồng?

Nếu bạn muốnthay đổi hoặc sửa chữa các dữ liệu trong hợp đồng thì bạn cần phải điền vào Đơn về sự thay đổi cho hợp đồng bảo hiểm y tế với người nước ngoài ròi gửi đến địa chỉ của công ty bảo hiểm: Maxima pojišťovna a.s., likvidace pojistných události, Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 - Vionohrady hoặc qua e-mail info@maxima-as.cz hoặc thông qua người môi giới của bạn. 

Vì những lý do nào mà có thể kết thúc bảo hiểm?

Bảo hiểm y tế với người nước ngoài có thẻ kết thúc từ nhiều lý do. Cụ thể là hết thời hạn của hợp đồng, người được bảo hiểm chết, hét thời hạn cư trú hoặc bị trục xuất khỏi nước Cộng Hòa Séc, đã có hợp đồng bảo hiểm y tế công cộng hoặc xin hủy hợp đồng. Các trường hợp cụ thể được ghi trong Các điều kiện chung của bảo hiểm. 

Làm thế nào để tôi có thể hủy hợp đồng? 

Trong trường hợp này thì bạn cần phải điền vào Đơn xin hủy hợp đồng bảo hiểm y tế. Bạn gửi đơn được điền đến e-mail info@maxima-as.cz hoặc gửi thư đếan địa chỉ Maxima pojišťovna a.s., Italská 1583/24 - 120 00 Praha 2 - Vinohrady hay thông qua người môi giới của bạn.