Bảo hiểm y tế toàn phần với người nước ngoài

 • Mức giá thành rẻ cho dịch vụ đã kiểm chứng. Giảm giá cho sinh viên đến 30 tuổi.
 • Bảo hiểm phù hợp chủ yếu cho cư trú dài hạn với người nước ngoài tại Cộng Hòa Séc.
 • 140 cơ sở y tế hợp tác trên toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Séc
 • Dịch vụ TeleMedic miễn phí. Bảo hiểm trách nhiệm cho các hợp đồng hàng năm và dài hơn.

Bảo hiểm hoạt động như thế nào?

 

Sjednání online

1

Bạn có thể ký hợp đồng trực tuyến trên trang của chúng tôi, tại chi nhánh của chúng tôi hoặc tại các cơ sở tác nghiệp được phép của chúng tôi. 

smluvní zařízení

2

Trong trường hợp có vấn đề về sức khỏe thì tốt nhất bạn hãy đến các cơ sở y tế hợp tác với chúng tôi,  bạn có thể tìm thấy danh sách các cơ sở đó trên trang website.

placení

3

Bạn không phải quan tâm đến việc thanh toán. Kinh phí trị bệnh sẽ do công ty bảo hiểm tự giải quyết với bác sĩ hoặc với cơ sở y tế đó. 

 

bảo hiểm bao gồm những gì?

Nội dung bảo hiểm Bảo hiểm y tế toàn phần với người nước ngoài
Tiêu chuẩn
Bảo hiểm y tế toàn phần với người nước ngoài
Độc quyền
Chăm sóc sức khỏe toàn phần ok ok
Tiêm vắc xin covid-19 (đối với hợp đồng có thời hạn tối thiểu 4 tháng) ok ok
Xét nghiệm bác sĩ khẩn cấp ok ok
Tổng giới hạn bảo hiểm 80 000 EUR 150 000 EUR
Giới hạn cho một sự việc của bảo hiểm 60 000 EUR 150 000 EUR
Giới hạn cho việc vận chuyển về quê hương 16 000 EUR 40 000 EUR
Giới hạn bảo hiểm trong các nước thuộc Schengen với phạm vi cần thiết và chăm sóc không trì trệ 30 000 EUR 60 000 EUR
Bảo hiểm trách nhiệm (cho hợp đồng 1 năm và dài hơn) ok ok
Dịch vụ TeleMedic ok ok
Dịch vụ trợ giúp miễn phí ok ok
Khám chữa răng khẩn cấp 400 EUR 800 EUR
Kiểm tra định kỳ ok ok
Tiêm chủng bắt buộc trong phạm vi bảo hiểm công cộng ok ok
Đơn thuốc của bác sĩ trong phạm vi bảo hiểm công cộng ok ok
Đảm bảo các điều kiện pháp lý cho cư trú với người nước ngoài trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Séc ok ok
Mang thai và sinh đẻ khả năng bảo hiểm fail

* Chúng tôi lưu ý rằng việc chữa răng sẽ thanh toán bằng tiền mặt theo giá bảo hiểm y t ế công cộng với giới hạn 400 / 800 EUR.
Bảo hiểm y tế toàn phần với người nước ngoài

Bảo hiểm y tế toàn phần với người nước ngoài

được thiết lập qua kinh nghiệm lâu năm cho bảo hiểm với người nước ngoài

Đăng ký trực tuyến

 

Những thuận lợi của bảo hiểm

 

 • Splňuje legislativu

  Bảo hiểm đảm bảo các điều kiện theo qui chế của luật về cư trú với người nước ngoài tại Cộng Hòa Séc

 • ošetření

  Trị bệnh tại các cơ sở y tế hợp tác mà không phải thanh toán trực tiếp

 • shengen

  Bao gồm cả chăm sóc cần thiết và không trì trệ trong phạm vi khối Schengen

 • limit

  Tổng giới hạn thực hiện là 80 000 EUR, giới hạn cho một trường hợp bảo hiểm là để 150 000 EUR

 • odp

  Với hợp đồng dài hơn 1 năm thì trong giá thành có cả bảo hiểm trách nhiệm của công dân/p>

 • smluvní zařízení

  Chát lượng và mạng lưới khám bệnh rộng rãi trên toàn bộ nước Cộng Hòa Séc

Cái gì làm bạn quan tâm nhất

Những gì khác nhau giữa Bảo hiểm y tế toàn phần với người nước ngoài và Bảo hiểm cần thiết và chăm sóc không trì trệ với người nước ngoài?

Bảo hiểm sức khỏe toàn phần cho người nước ngoài dành cho những ai sinh sống lâu dài trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Séc và có nguyện vọng được chăm sóc sức khỏe toàn phần trong các cơ sở y tế đối tác mà không phải thanh toán trực tiếp cho các chi phí trị bệnh. Trong khuôn khổ của loại bảo hiểm này thì có thể đàm phán thêm bảo hiểm khi mang thai hoặc bảo hiểm thêm cho con nhỏ đến một năm tuổi. Bảo hiểm cần thiết và không trì hoãn chỉ có tác dụng cho trường hợp trị bệnh khẩn cấp và chủ yếu dùng cho những ai có kế hoạch cư trú tại Cộng Hòa Séc đến 3 tháng".

Có những hoàn cảnh nào mà bảo hiểm này không chấp nhận không?

Bảo hiểm y tế toàn phần với người nước ngoài dùng cho những ai sống ở nước Cộng Hòa Séc lâu dài và muốn được chăm sóc sức khỏe toàn phần tại các cơ sở y tế hợp tác mà không phải trực tiếp thanh toán cho việc trị bệnh. Trong khuôn khổ của bảo hiểm này thì có thể ký thêm bảo hiểm khi mang thai hoặc cho trẻ sơ sinh đến 1 tuổi. Bảo hiểm cần thiết và chăm sóc sức khỏe không trì trệ chỉ có tác dụng cho việc trị bệnh khẩn cấp và chủ yếu là cho những ai chỉ dự định sống tại nước Cộng Hòa Séc cho đến 3 tháng. 

Một phần của Bảo hiểm y tế toàn phần với người nước ngoài là bảo hiểm trách nhiệm của công dân. Bảo hiểm đó dùng cho ai và liên quan đến những gì?

Bảo hiểm này là phần tự động của hợp đồng được ký cho 1 năm và dài hơn và bao gồm cả những thiệt hại về sức khỏe và sinh mạng, thiệt hại về tài sản hay súc vật kẻ cả cho các kinh phí điều trị cho súc vật bị thương tật và cho những thiệt hại phi vật chất do những tác động trái phép đến quyền lợi và danh dự con người. 

Bạn của tôi có thể ký bảo hiểm này thay tôi không?

Điều đó là có thể. Người đứng ra ký bảo hiểm thì trong hợp đồng sẽ được ghi là người ký hợp đồng và người có tên trong hợp đồng sẽ là người được bảo hiểm. Người đứng ra ký hợp đồng càn phải có chứng từ nhận dạng của mình cùng thông tin về người được bảo hiểm (đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số họ chiếu và địa chỉ sẽ sống tại Cộng Hòa Séc)

Người nước ngoài sống tại Cộng Hòa Séc có nghĩa vu có bảo hiểm y tế không?

Phải có. Có hai loại bảo hiểm mà người nước ngoài có thể lựa chọn: bảo hierm y té công cộng hoặc bảo hiểm y tế thương mại. Bảo hiểm y tế công cộng của Séc được sử dụng cho mọi người mà khong cần q uan tâm đến quốc tịch với địa chỉ thường trú tại Cộng Hòa Séc và với cả những ai không có địa chỉ thường trú tại Cộng Hòa Séc nhưng làm việc tại công ty có trụ sở tại Cộng Hòa Séc. Trong trường hợp một ai đó không đảm bảo mọt trong các điều kiện thì phải ký hợp đồng bảo hiểm y tế thương mại. Cả hai trường hợp ddeuf có giá trị để được cấp visa. 

Tôi là nữ công dân nước ngoài sống tại Cộng Hòa Séc và tôi có kế hoạch sẽ có thaio hoặc đã có thai. Có tồn tại cho tôi khả năng bảo hiểm nào không?

Có. Cong ty bảo hiểm Maxima mời chào những phụ nữ này bảo hiểm thêm Pregnancy và đó là bảo hiểm thêm trong khuôn khổ Bảo hiểm y tế toàn phần với người nước ngoài. Bảo hiểm này dùng cho phụ nữ mang thai từ 16 - 50 tuổi và có thẻ tự chọn trong ba phương thức, phươ ng thức thứ nhất với tên gọi Pregnancy bao gồm cho mọi lần khám thai và cho mọi kiểm tra cho liên quan đến việc sinh đẻ. Phương thức thứ hai có tên là Pregnancy Basic sẽ thanh toán tát cả cho những gì có liên quan đén mang thai, sinh đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh sau khi chào đời với giới hạn thực hiện đến 100 000 korun. Phương thức cuối cùng cho viejc ký bảo hiểm thêm có ten là bảo hiểm Pregnancy Plus mà khác với hai phức thức trước ở mức giới hạn. Tại các chi nhánh của công ty bảo hiểm Maxima bạn sẽ được cung cấp các thông tin chi tiết hơn. 

Tôi có con nhỏ hơn 1 tuổi. Tôi có thẻ ký bảo hiểm cho con không? 

Được, điều đó là có thể. Với trẻ nhỏ từ 0 - 12 tháng thì công ty bảo hiểm Maxima đã chuẩ n bị hình thức bảo hiểm với tên gọi Baby. Bảo hierm này bao gồm không những bảo hiểm y tế toàn phần mà còn cho cả những lần khám định kỳ cho đứa trẻ. Bạn sẽ được cung cấp các thông tin chi tiết tại chi  nhánh của công ty bảo hiểm Maxima a.s., Italská 1583/24, 120 00 Pr aha 2 - Vinohrady

Bảo hiểm y tế với người nước ngoài có thể ký trực tuyến. Hoạt động của nó như thế nào?

Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp này sẽ có giá trị sau khi thanh toán tiefn bảo hiểm và bạn sẽ nhận được tất cả các chứng từ cần thiết qua email của bạn. Quá trình ký hợp đồng đơn giản, bạn sẽ tiến hành các bước theo hướng dẫn trên trang với ngôn ngữ tiện lợi nhất cho bạn (tiếng Séc, tiếng Anh, tiếng Nga, tiengs TRung Quốc, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha).

Làm sao tôi có thể thay đổi/sửa chữa các dữ liệu trong hợp đồng?

Nếu bạn muốnthay đổi hoặc sửa chữa các dữ liệu trong hợp đồng thì bạn cần phải điền vào Đơn về sự thay đổi cho hợp đồng bảo hiểm y tế với người nước ngoài ròi gửi đến địa chỉ của công ty bảo hiểm: Maxima pojišťovna a.s., likvidace pojistných události, Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 - Vionohrady hoặc qua e-mail info@maxima-as.cz hoặc thông qua người môi giới của bạn. 

Vì những lý do nào mà có thể kết thúc bảo hiểm?

Bảo hiểm y tế với người nước ngoài có thẻ kết thúc từ nhiều lý do. Cụ thể là hết thời hạn của hợp đồng, người được bảo hiểm chết, hét thời hạn cư trú hoặc bị trục xuất khỏi nước Cộng Hòa Séc, đã có hợp đồng bảo hiểm y tế công cộng hoặc xin hủy hợp đồng. Các trường hợp cụ thể được ghi trong Các điều kiện chung của bảo hiểm. 

Làm thế nào để tôi có thể hủy hợp đồng? 

Trong trường hợp này thì bạn cần phải điền vào Đơn xin hủy hợp đồng bảo hiểm y tế. Bạn gửi đơn được điền đến e-mail info@maxima-as.cz hoặc gửi thư đếan địa chỉ Maxima pojišťovna a.s., Italská 1583/24 - 120 00 Praha 2 - Vinohrady hay thông qua người môi giới của bạn.