Bezeškodní průběh

Bezeškodní průběh je takový průběh pojištění, ve kterém nenastala pojistná událost (např. u havarijního pojištění je takovým beznehodovostní průběh). Pojištěný bývá zvýhodněn slevou na pojistném v dalším pojistném období - viz "bonus".