Škody

Řešení škod

 

Když už dojde na nejhorší, vynasnažíme se, aby dopady škod byly co nejmírnější. Na jednom místě zde naleznete všechny důležité informace, které jsou potřeba vědět při hlášení pojistné události a škod.

Potřebujete rychlou pomoc v nesnázích či havárii? Pokračujte na asistenční služby.