Zdravotní pojištění cizinců

 • Splňuje podmínky stanovené zákonem 
  o pobytu cizinců v ČR
 • Možnost využít 140 zdravotnických zařízeních
 • Vysoký limit pojistného plnění až 150 tis. EUR
  pro komplexní péči cizinců
 • Servisní pobočka v centru Prahy s jazykově vybaveným personálem

Vyberte správnou variantu pojištění MaxMedical

Obsah pojištění Komplexní zdravotní pojištění cizinců STANDARD Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE Pojištění nutné a neodkladné péče PREMIUM
Komplexní zdravotní péče fail fail fail
Covid-19 očkování (u smluv s minimální délkou trvání 4 měsíce) fail fail fail
Akutní lékařské ošetření ok ok ok
Celkový limit 80 000 EUR 150 000 EUR 60 000 EUR
Limit na jednu pojistnou událost 60 000 EUR 150 000 EUR 60 000 EUR
Limit na repatriaci 16 000 EUR 40 000 EUR 300 000 Kč
Limit pojištění v zemích Schengenu v rozsahu nutné a neodkladné péče 30 000 EUR 60 000 EUR 60 000 EUR
Pojištění odpovědnosti (pro roční a delší kontrakt) fail fail fail
Služba TeleMedic fail fail fail
Asistenční služby zdarma ok ok ok
Akutní zubní ošetření* 400 EUR 800 EUR 200 EUR
Preventivní prohlídky fail fail fail
Povinné očkování v rozsahu veřejného pojištění fail fail fail
Léky předepsané lékařem v rozsahu veřejného pojištění ok ok ok
Splňuje zákonné podmínky pro pobyt cizinců na území ČR ok ok ok
Těhotenství a porod možnost připojištění fail fail

* Upozorňujeme, že ošetření zubů je hrazeno hotově v cenách veřejného zdravotního pojištění s limitem 200 / 400 / 800 EUR.

Přivolání zdravotní záchranné služby je hrazeno v případě, že je bezprostředně ohrožen život (kolaps, epileptický záchvat, úraz, porod).
Pojišťovnou není hrazena návštěva lékaře za účelem odstranění klíštěte. Doporučujeme navštívit lékárnu, kde jsou k dostání pomůcky a přípravky k tomu určené.

Zdravotní pojištění cizinců MaxMedical

Zdravotní pojištění cizinců

Zvládnete mít smlouvu za pět minut?

Sjednat on-line

 

Proč si vybrat právě toto pojištění

 

 • zákonné podmínky

  Splňuje zákonné podmínky pro pobyt cizinců v ČR

 • Telefon

  Služba TeleMedic zdarma

 • Možnost připojištění těhotenství

  Možnost připojištění těhotenství nebo dítěte s limitem až 100 tisíc EUR

 • léky

  Pojistka kryje předepsané léky v rozsahu veřejného zdravotního pojištění

 • předepsané léky

  Pojištění kryje veškeré léčebné procesy spojené s nutným ošetřením

 • odpovědnost

  Pro komplexní pojištění na rok a déle je 
  v ceně také pojištění odpovědnosti občanů

Co vás nejvíce zajímá

Potřebuji potvrzení o pojištění pro ambasádu. Je možné mi ho vydat? 

K tomu účelu slouží pojistná smlouva, která obsahuje potvrzení o zaplacení. V případě jakýchkoli problémů s akceptací pojistné smlouvy pište na e-mail info@maxima-as.cz. Zároveň Komplexní zdravotní pojištění cizinců i Pojištění nutné a neodkladné péče splňuje všechny náležitosti, kterými jsou nutné k udělení povolení k pobytu. Mít sjednané pojištění je základní podmínkou pro vydání víza. Tato pojištění splňují podmínky stanovené zákonem č. 277/2002 Sb. a zákonem 326/1999. 

Kde najdu seznam smluvních zdravotnických zařízení Maxima pojišťovny?

Seznam smluvních zdravotnických zařízení je volně dostupný ZDE

Na jaké číslo mám zavolat v případě, když například potřebuji poradit, jakého lékaře mám navštívit? 

V tomto případě kontaktujte asistenční službu EuroCross Assistance na telefonním čísle +420 296 339 685. Na toto telefonní číslo můžete volat nejen z České republiky, ale také ze všech zemí Schengenského prostoru. Asistenční služby jsou poskytovány nejen v češtině, ale také ve slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině. 

Co je to služba TeleMedic a kdy mám na ní nárok?

Službu TeleMedic získá bezplatně každý, kdo uzavřel Komplexní zdravotní pojištění. Pojištěný klient tak může nepřetržitě využívat telefonických konzultací svého zdravotního stavu v češtině, angličtině a ruštině s odborným personálem. Tato služba bezplatně funguje na telefonním čísle +420 296 339 685.

Právě jsem si sjednal pojištění cizinců a chci za něj zaplatit převodem. Jaké jsou platební údaje? 

U smluv sjednaných online lze pojistné zaplatit pouze platební kartou. Při sjednání pojištění na pobočkách partnerů musíte zaplatit převodem. Částku prosím převeďte na toto číslo účtu 209855325/0300, variabilní symbol je číslo Vaší smlouvy, které naleznete v hlavičce smlouvy. Pro platby ze zahraničí je nutné vyplnit IBAN CZ59 0300 0000 0002 0985 5325 a SWIFT CEKOCZPP.

Jakým způsobem mám u lékaře prokázat, že jsem pojištěný?

Identifikace pojištěného u lékaře lze provést prostřednictvím pojistné smlouvy nebo plastové kartičky, o jejíž vydání si můžete požádat na pobočce pojišťovny nebo u licencovaného partnera, u kterého jste uzavřeli pojištění. Některá smluvní zařízení umí platnost smlouvy ověřit přímo v systému pojišťovny. Smluvní lékařské zařízení si poté od pojišťovny vyúčtuje úhradu za poskytnuté lékařské ošetření, které je kryté v rámci pojištění.

Co znamená krytí v zemích tranzitu?

Transitem se rozumí přeprava pojištěného z místa přechodného pobytu do státu, jehož je pojištěný státním příslušníkem nebo ve kterém má povolený pobyt. Doprava pojištěného do tohoto místa nesmí být delší než 24 hodin a musí být doložitelná cestovním dokladem nebo dokladem o nákupu pohonných hmot.

Jsou stanoveny limity pojistného plnění?

Ano, u Komplexního zdravotního pojištění je celkový limit plnění 80 000 euro, přičemž limit plnění na jednu pojistnou událost je stanoven na 60 000 eur.  U Pojištění nutné a neodkladné péče cizinců je celkový limit plnění 60 000 euro, součástí je také nutné ošetření zubů v limitu 5 000 Kč a náklady na repatriaci nesmí přesáhnout částku 300 000 Kč u Nutné a neodkladné péče, respektive 400 000 tis. Kč u Komplexního pojištění. 

Jakým způsobem probíhá řešení pojistných událostí v rámci zdravotního pojištění cizinců?

Jestliže jste byl ošetřen ve smluvním zdravotnickém zařízení Maxima pojišťovny, bude toto zařízení fakturovat přímo pojišťovně – vy nic hradit nebude (s výjimkou ošetření zubů), proto doporučujeme klientům, aby využívali výhradně smluvních zdravotnických zařízení. Jestliže jste navštívil jiné lékařské zařízení, zaplatil jste ošetření hotově, je nutné pojišťovně zaslat: originální doklad o zaplacení, lékařskou zprávu, číslo bankovního účtu a vyplněné Oznámení škodné události ze zdravotního pojištění cizinců. Tyto dokumenty pak zašlete na e-mail info@maxima-as.cz nebo na adresu pojišťovny: Maxima pojišťovna a. s., likvidace pojistných událostí, Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, nebo prostřednictvím Vašeho zprostředkovatele.

Může být na základě zdravotního pojištění cizinců od Maxima pojišťovny uděleno vízum?

Ano, může. Naše zdravotní pojištění cizinců splňuje všechny náležitosti, které jsou stanovené zákonem k udělení pobytu v ČR. 

Jedu do České republiky pracovat/studovat. Vztahuje se zdravotní pojištění cizinců i na pracovní/studijní pobyty? 

Ano, toto pojištění Vás ochrání v případě, že se chystáte v České republice studovat nebo pracovat bez ohledu na délku pobytu.  V rámci Komplexního pojištění máte kryté léčení nemoci nebo úrazu, repatriaci a preventivní ošetření. 

Jaká ošetření nejsou hrazena pojišťovnou?

Přivolání zdravotní záchranné služby je hrazeno v případě, že je bezprostředně ohrožen život (kolaps, epileptický záchvat, úraz, porod). Pojišťovnou není hrazena návštěva lékaře za účelem odstranění klíštěte. Doporučujeme navštívit lékárnu, kde jsou k dostání pomůcky a přípravky k tomu určené.