Platby

 

Platby za pojistné se hradí v předem dohodnutém termínu (měsíčně, čtvrtletně, ročně), tak, jak je uvedeno ve Vaší pojistné smlouvě. V pojistné smlouvě naleznete také přesnou částku, kterou je nutné uhradit za Vaši pojistku.

Variabilní symbol je číslo Vaší smlouvy, které naleznete v její hlavičce.

Našim klientům, který pravidelně hradí pojistné, doporučujeme si zřídit trvalý příkaz.

Bankovní spojení
Životní pojištění MaxEfekt 4.0 sjednané v on -line systému MAX
(sjednává se od 1. 4. 2022) 
293790789/0300
Životní pojištění  MaxEfekt (verze 3.1, 3.0, a starší) 101897523/0300
MaxDomov a podnikatelské pojištění 135227624/0300
Zdravotní pojištění cizinců 209855325/0300
Údaje pro platby ze zahraničí (pojištění cizinců) 
IBAN CZ59 0300 0000 0002 0985 5325
SWIFT CEKOCZPP
 

 

Co vás nejvíce zajímá

Jakým způsobem mohu uhradit pojistné při uzavření smlouvy? 

Pojistné se platí na číslo účtu, které máte uvedené v pojistné smlouvě v sekci Placení pojistného. Variabilní symbol je číslo vaší smlouvy, které naleznete v hlavičce smlouvy.

Potřebuji doklad o zaplacení pojistného u pojištění cizinců, kde ho najdu?

Stvrzenka o zaplacení je součástí pojistné smlouvy. Naleznete ji ve spodní části dokumentu.

Podle čeho se stanovuje, jak vysoké pojistné budu platit? 

Výše pojistného je dohodnutá v pojistné smlouvě a odvíjí se od rozsahu pojištění, ohodnocení rizika, výše pojistné částky, hodnoty pojišťovaných věcí a dalších kritérií, které mohou mít vliv na jeho výši.

Co se stane, když zapomenu zaplatit pojistné?

Aby smlouva byla řádně přijata do pojištění, je nutné uhradit první pojistné. V opačném případě by nevznikl nárok na případné pojistné plnění. Pokud uhradíte první pojistné a kdykoliv v průběhu pojištění budete v prodlení s placením, smlouva nezaniká, nadále čerpáte pojistnou ochranu a pojistné je nutné doplatit, abyste se vyhnuli případnému vymáhání.

Přišla mi upomínka ohledně dlužných plateb. Co mám dělat?

V tomto případě postupujte dle instrukcí uvedených v dopise. Jestliže máte jakékoli nejasnosti, kontaktujte klientský servis na +420 273 190 400 nebo na e-mail info@maxima-as.cz.

Jaký variabilní symbol mám do příkazu k úhradě zadat?

Variabilní symbol je stejný jako číslo Vaší smlouvy. 

Co mám dělat v případě, že jsem uhradila omylem pojistné dvakrát?

V tomto případě prosím kontaktujte naší klientskou linku na telefonním čísle +420 273 190 400 nebo prostřednictvím e-mailu na info@maxima-as.cz, kde se domluvíme na dalším postupu. 

Existují nějaké termíny, kdy bych měl/a zaplatit pojistné?

Pojistné je potřeba uhradit vždy před začátkem pojistného období. Například pokud máte nastavený počátek pojištění 1. 4. a pojistné platíte čtvrtletně, bude pojistné splatné do 1. 4., 1. 7., 1. 10. a 1. 1.

Kam se mám obrátit v případě, že mám zájem si sjednat nové pojištění? 

Uzavřít nové pojištění můžete u jakéhokoli obchodního partnera nebo na naší pobočce, která se nachází na adrese: Italská 1583/24, Praha 2 nebo online na www.maximapojistovna.cz.