Cenný papír

Cenný papír je nástroj, který slouží k transferu peněz na finančním trhu. Tyto listinu se zabývají vztahy mezi emitenty cenných papírů a investory.