Chronická nemoc

Chronická nemoc je takové onemocnění, kterým pojištěný opakovaně nebo dlouhodobě trpěl před začátkem pojištění.