Dědic

Dědic je osoba, která má právo přijmout pojistné plnění, které se stává součástí dědictví.