Denní odškodné

Denní odškodné je termín, který se využívá v souvislosti s úrazovým pojištěním a týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení. Nárok na takové plnění však vzniká, pokud je celková doba léčení delší než minimální doba léčení stanovená ve všeobecných pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě.