Dílčí pojištění

Dílčí pojištění je takové pojištění, kdy je pojistná smlouva uzavřena jen na část z celkového předmětu pojištění.