Dispaš

Dispaš (dispašní řízení) představuje soupis obětí a nákladů společné havárie. Jedná se o pojem z oblasti dopravního pojištění. Osobou, která stanovuje při společné havárii příspěvkové hodnoty je dispažér.