Disponibilní složka

Disponibilní složka pojistného vzniká v souvislosti s úhradami mimořádného pojist-ného. Výši této složky může pojistník ovlivňovat.