Dlouhodobé pojištění

Dlouhodobé pojištění je pojištění, které je dohodnuté na dobu delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou.