Dlouhodobé škody

Dlouhodobé škody se vyznačují rozvleklým intervalem mezi vznikem důvodů pojistné události a projevem škody.