Doba nezbytného léčení

Doba nezbytného léčení je doba, která je nutná k zahojení tělesného poškození způsobeného úrazem.