Doba trvání pojištění

Doba trvání pojištění je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.  Je určena minimální pojistná doba podle jednotlivých druhů pojištění. Pojištění může být sjednáno také na dobu neurčitou.