Dohled

Dohled se zaměřuje na kontrolu nad aktivitami pojišťovacích zprostředkovatelů. V České republice je orgánem dohledu Česká národní banka.