Doklad o pojištění

Doklad o pojištění je písemné stvrzenka, která dokládá sjednání pojištění. Toto po-tvrzení je pojišťovna povinná vydat pojistníkovi po uzavření pojistné smlouvy.