Dopojištění

Dopojištění znamená prodloužení pojistné doby u aktuální pojistné smlouvy a také rozšíření pojistného krytí.