Vinkulace pojistných smluv

Co je to vinkulace pojištění?

Vinkulace pojištění je služba, kterou využívá věřitel jako způsob ochrany věci, na kterou dlužníkovi půjčil. Vinkulace je tedy vázání výplaty pojistného plnění nejčastěji ve prospěch věřitele pojištěného. Často se využívá u hypotéčního úvěru na nemovitost, kdy je vinkulováno případné budoucí pojistné plnění ve prospěch banky, která poskytuje úvěr. Vinkulovat pojištění lze pouze se souhlasem pojištěného. 

Jak vinkulace pojištění probíhá a co musím doložit?

Vinkulace pojistných smluv se vztahuje na předměty, na které si pojistitel půjčil peníze od banky, a souvisí tak se vznikem pojistné události, kdy je pojistné plnění vyplaceno přímo ve prospěch banky. V případě, že má klient zájem vinkulovat vlastní pojistnou smlouvu, je nutné vyplnit speciální formulář určený pro vinkulaci pojištění, který má každá banka vlastní.

Tento vyplněný tiskopis je nutné poslat na adresu pojišťovny: Maxima pojišťovna a.s., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 Vinohrady (pojišťovna Vám potvrzený formulář zašle zpět zdarma) nebo donést  osobně na pobočku nebo centrálu společnosti. Vinkulaci lze uplatnit pouze na uhrazenou pojistnou smlouvu.