Doživotní důchod

Doživotní důchod (renta) je jsou částky, které se musí vyplácet až do konce života pojištěné osoby. Její vyplácení není časově omezeno.