Dozorčí orgán

Dozorčí orgán v pojišťovnictví je Úřad státního dozoru v pojišťovnictví, který spadá pod Ministerstvo financí.