Druhy pojištění

Druhy pojištění

  1. pojištění majetku - týká se pojištění věcí movitých a nemovitých,
  2. pojištění odpovědnosti za škody - týká se závazku pojištěného k náhradě škody způsobené třetí osobě,
  3. pojištění osob (fyzických)- týká se života nebo zdraví lidí, dále se rozděluje na životní pojištění, důchodové pojištění a úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí a soukromé zdravotní pojištění,
  4. zemědělské pojištění (např. pojištění plodin).