Důchodový systém

Důchodový systém se člení na tři pilíře. Za první pilíř se označuje státní (veřejný) důchodový systém, druhým pilířem je zaměstnanecké penzijní pojištění a třetí pilíř obsahuje dobrovolné životní pojištění, penzijní připojištění atd.