Dynamické pojištění

Dynamické pojištění je zvyšováním pojistné částky a pojistného v době placení pojistného v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen. Je dalším z prostředků proti znehodnocování nároků z pojištění vlivem inflace.